Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Archiv Leden, 2010

Josef Rybák o Broukovi

V té době [= v letech po II. sv. válce – pozn. V. A. D.] i překladatelský trh se pokouší dohonit co zameškal. Překládá se dekadentní a buržoasní literatura Západu. A se svou publicistickou činností se stěhuje na Slovensko Kalandra a výlupek buržoasní dekadence, sexuální zvrhlík Bohuslav Brouk.1

Úryvek z článku Josefa Rybáka O Davu a davistech (Nový život: Měsíčník pro soudobou literaturu a kritiku, 1951, r. 3, č. 4, s. 579).

Josef Rybák (1904-1992)

Poznámky


1 Na jaře 1947 se Broukova vystoupení (spolu s články) stala vysoce nepohodlnými i pro funkcionáře národních socialistů a Brouk byl od května 1947 do února 1948 nucen tisknout své příspěvky v bratislavském časopise Nové prúdy v našom súčasnom živote.