Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Kniha o geniech a šílencích (Národní politika, 31. října 1937)

Bohuslav Brouk: Patologie životní zdatnosti

Kritika Lombrosovy teorie geniality a její ohlasy. –  Genialita duševně chorých. – Je možno vědecky mluviti o dědičnosti? – Jsou vztahy mezi geniálností a šílenstvím? – Existují vůbec geniové?

Autor několika knih a studií moderního věd­ního oboru psychoanalysy, který také vydal české dílo o moderní psychologii Freudově, Adlerově a Jungově (1932), vydává svou PATOLOGII ŽIVOT­NÍ ZDATNOSTI jako přísnou, místy velmi ostře negující kritiku známých teorií italského Lombrosa o genialitě, zločinnosti a šílenství, jakožto dědičných sklonech lidstva. Kniha má metodou i podáním hojné zevnější značky vědeckého díla: analysuje a snáší soudy, kriticky popírá nebo uzná­vá, uvádí na pravou míru, ať již se věc týká geniality jako zjevu vůbec anebo jejího poměru (či vli­vu) na různé jiné stránky lidského povahového uzpůsobení, zločinných sklonů, náchylnosti k šílenství, k poruše nervů atd. Autor je v těchto úsudcích proti dosavadním teoriím značně skeptický, často striktně a přímočaře záporný vůbec, v celku až hodně kacířský.

Bohuslav Brouk, z jehož péra jsme četli různé odvážné teorie, zabíhající k zájmům nejmodernějších literárních škol (surrealismus, dadaismus…), pokračuje zde v sondování svých starších problémů patologických (zvrácený erotism, sebevražednost) – stejně odvážně a se stejnou suverénní sebejistotou v usuzování. Brouk nevěří ve zvláštní duševní schopnosti, „jimiž by se lišili lidé výjimeční od lidí všedních“. Geniality ani talentu neuznává; ve víře v ně vidí pověru. Nevěří také v dědičnost, kterou prý si moderní genetikové vypomáhají, tak jako si středověk v mimořádných zjevech vypomáhal konstelací hvězd, působením nadpřirozených sil, božím omilostněním. Je přesvědčen, že „karyotyp, dědivá hmota, kterou nás obdařují naši rodičové, nepůsobí na naši psychu o mnohem víc, než konstelace hvězd v den našeho narozeni“.

Víc než v dědičnost věří autor v lidský smysl napodobovací, kterým vykládá některé analogis v rodu („psycha se nedědí, nýbrž imituje“). Víc než v geniálnost věří ve velkou, svobodnou osobitost, individualitu, která prý se dá vy­chovati důslednou revoltou proti tenden­cím autoritativním a ujařmovacím. Žehrá na to, že se u nás tyto věci nepromýšlejí do krajních důsledků, a jen proto prý se „nauka o dědičnosti duševního charakteru stává paradoxně fetišem právě levých intelektuálů, volnomyšlenkářů a jiné pokro­kové havěti, která přes svou racionální tvářnost nemá daleko k mariánským družinám“.

Jak vidět, kniha dokonale kacířská, negující, místy až tak vášnivě a divoce, že se zdá, jako by právě negace za každou cenu zatěžovala myslivou a tvůrčí povahu spisovatelovu. Už po této stránce bude jistě o knize hojně disputováno od­borníky i laiky. Podnětů k tomu dá mnoho. A že i čtena bude hojně, nese v sobě už její svůdný předmět a obsah.

Recenze byla publikována v Národní politice, 31. října 1937, r. [55], č. 299, Nedělní zábavná a poučná příloha, s. 4.

Další zaznamenané recenze

HYMPÁN. [Patologie životní zdatnosti]. Časopis lékařů českých, 24. června 1938, r. LXXVII, č. 25, s. 780.

-at-. Výlet pana Brouka do vědy: Kniha plná nehorázností. Haló noviny, 19. listopadu 1937, r. V, č. 273, s. [4].

POPELOVÁ, J[iřina]. Na pomezí sensace a vědy. Právo lidu, 17. listopadu 1937, r. 46, č. 270, s. 4.

bdn-. Patologie životní zdatnosti. Rozhledy, 4. listopadu 1937, r. 6, č. 31, s. 240.

K., M. Z nové české literatury vědecké: Psychologie. Lidové listy, 30. října 1937, r. IV, č. 205, s. 5.

KALANDRA, Záviš. Šílenství a genialita. Světozor, 1937, r. 37, č. 41, s. 674 (přetištěno in KALANDRA, Záviš. Intelektuál a revoluce. Ed. Jiří Brabec. Praha: Český spisovatel, 1994, s. 143–146).

Posudek Otakara Matouška a Jiřího Malého. [Praha: Přírodovědecká fakulta UK], 25. května 1937.

Celá publikace v naskenované podobě je – vedle dalších Broukových publikací – k dispozici ke stažení zde.

B. Brouk - Patologie životní zdatnosti (1937, přebal Jindřich Štyrský)

Kniha o geniech a šílencích (Národní politika, 31. října 1937)

No comments yet»

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: