Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Lenka Hříbková o Broukovi

[…] Lidské psychice je připisován v rámci psychoanalytického uvažování rozporný stav, který je způsobený základním konfliktem mezi žádostmi, které jsou motivovány pudově, a požadavky rozumovými a etickými. Spo­lečenská omezení, která nutí k potlačeni pudu, vyúsťuji v konflikty, které člověk řeší kompromisy. Podle staršího výkladu českého psychoanalytika B. Brouka (1937),1 lidé mohou vést tři způsoby života: oddat se práci, oddat se zločinu nebo propadnout choromyslnosti podle toho, jak je u nich zá­kladní konflikt převážně řešen. Veškeré úsilí, potřeba pracovat a tvůrčí čin­nost jsou pak výsledkem pudových přání, která jsou v tvůrčí činnosti sublimovaně ukájena, protože jejich přímé ukájení by vedlo k antisociálnímu chování. Vzhledem k tomu, že zejména tvořivost nejlépe uspokojuje tato přání, stává se tvorba podle psychoanalytických úvah ochranou proti pro­puknutí duševní choroby. Toto dobové Broukovo objasnění tvořivé čin­nosti je evidentně ovlivněno nejen Freudovými myšlenkami, ale i koncepcí C. Lombrosa. […]

Úryvek z knihy Lenky Hříbkové Nadání a nadaní: Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi (Praha: Grada, 2009, s. 25–26).

Poznámky (autora webu)

1 Autorka má na mysli Broukovu publikaci o problému geniality Patologie životní zdatnosti (Praha: Alois Srdce, 1937), v naskenované podobě ke stažení zde. Kniha představuje Broukovu dizertační práci Inteligence, talent, genialita a metody jejich výzkumu obhájenou na Přírodovědecké fakultě UK v Praze u prof. MUDr. Jiřího Malého a prof. RNDr. Otakara Matouška; jak stojí v protokolu o „přísných zkouškách k dosažení hodnosti doktorské “, tzv. hlavní rigorózum složil Brouk z filozofie, přírodních věd a antropologie (31. května 1937), tzv. vedlejší z anatomie a fyziologie rostlin (30. září 1937), počátkem října je promován na doktora přírodních věd.

Lenka Hříbková: Nadání a nadaní (2009, obálka)

No comments yet»

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: