Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Archiv Leden, 2013

V lednu vychází Broukovy Soukromé tisky

Při příležitosti 100. výročí narození Bohuslava Brouka (19. listopadu 1912) a 35. výročí jeho úmrtí (19. ledna 1978) vychází publikace Soukromé tisky, kterou vydávají ve 200 číslovaných výtiscích synové Ivan a Vladimír Broukovi.

Kniha obsahuje eseje Onanie jakožto světový názor, Doslov: Emilie přichází ke mně ve snu (Jindřich Štyrský), Máchův kult, Bilance psychoanalýzy k 31. prosinci 1936, Poslední dnové etiky, Manželství: Sanatorium pro méněcenné, Židovství – dílo árijců, Stoupa života, Strach z oddechu: Úvaha o negativním smyslu lidské aktivity, Bludnost jedné představy, Dopisy z exilu příštím milenkám a O svobodě a demokracii: Úvahy z cesty do Austrálie.

K vydání připravil, ediční poznámkou a poznámkou o autorovi opatřil, obrazovou přílohu a jmenný rejstřík sestavil Viktor A. Debnár, který je rovněž autorem obálky (viz níže). Typografie a sazba písmem Regula Old Face Střešovické písmolijny Viktor A. Debnár a Veronika Daňhelová.

Rozsah 264 str., vychází v Praze v lednu 2013.

Publikace nebude distribuována oficiálními distribučními kanály – zájemci nechť se ozvou editorovi V. A. Debnárovi na victor(zavináč)sendme.cz, popřípadě na tel. č. 224 809 119. Cena 249 Kč.

Soukromé tisky (2013), obálka Viktor A. Debnár

Bohuslav Brouk: Soukromé tisky (2013), obálka Viktor A. Debnár

Nabídka Broukovy Psychoanalysy (1932)

Uživatel IBBY2 na Aukro.cz nabízí ke koupi Broukovu první publikaci Psychoanalysa (Praha: Alois Srdce, 1932, 198 str.; obálka a typografická úprava Jindřich Štyrský).

OBSAH

Therapie – Situace, Vývoj psychoanalytické vědy, Psychoanalytická technika, Psychoanalytická therapie, Kritika psychoanalysy, Dějiny psychoanalytického hnutí, Možnosti psychiatrie, Psychoanalytická literatura (str. 7-48)

Sexuologie – Intrauterní ideál, Orální erotika, Anální erotika, Ilusionistické snahy našeho myšlení, Totem & tabu, Dějinný smysl Oidipova komplexu, Ženská otázka, Puberta, Psychologie nirvány (str. 49-97)

Analysa – Zábranná centra, Symptomní jednání, Potlačování, Psychoanalytický snář, Sublimace, Neurosy, Pychosy, Neurotismus (str. 98-158)

Metapsychologie – Vědomí, Nevědomí, Kulturní komplikace (str. 159-169)

Adler & Jung – Filosofie života, Analysy, Filosofie poznání, Typologie, Psychologie předpokladů (str. 170-192)

RECENZE

TELEROVSKÝ, Roman. Psychoanalýza v surrealismu: K surrealismu a psychoanalýze principu imaginace Zbyňka Havlíčka. Diplomová práce. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1998 (zejména podkapitola „Psychoanalysa“ Bohuslava Brouka, s. 59-68).

KALIVODA, Robert. Moderní duchovní skutečnost a marxismus. Praha, Československý spisovatel, 1968.

KRÁL, Josef. Československá filosofie: Nástin vývoje podle disciplin. Praha: Melantrich, 1937, s. 120.

ŠTYRSKÝ, Jindřich. Psychoanalysa u nás. Magazin dp, únor 1936, r. III (1935–36), č. 8, s. 266 (přetištěno v souboru Štyrského textů Každý z nás stopuje svoji ropuchu: Texty 1923–40 (Eds. Karel Srp – Lenka Bydžovská. Praha: Thyrsus, 1996, s. 125–126);

Ktk [KOUTNÍK, Bohuslav]. Psychoanalysa. Čin, 1932–1933, r. IV, č. 35, s. 830–831.

KONEČNÝ, R. Bohuslav Brouk: Psychoanalysa. Lidové noviny, 6. srpna 1932, r. 40, č. 395, s. 9.

BONDY, Hugo. [Psychoanalysa]. Časopis lékařů českých, 29. července 1932, r. LXXI, č. 31, s. 982–983.

KRATINA, Ferd[inand]. Z české literatury o Freudovi. Index, 1932, r. 4, č. 9-10, s. 88-90.

Skp. [SOUKUP, František]. [Psychoanalysa]. Česká mysl, 15. června 1932, r. XXVIII, sešit 3–4, s. 254.

J. Bohuslav Brouk: Psychoanalysa. Levá fronta, květen 1932, r. II (1931–1932), č. 9, s. 279.

HIRSCH, R. Bohuslav Brouk: Psychoanalysa. Literární Noviny, duben 1932, r. VI, č. 7, s. 4.

H., V. “Zpopularisovaný” Freud. Národní listy, 2. dubna 1932, r. 72, č. 92, s. 5.

Psychoanalysa (1932, obálka Jindřich Štyrský)

Bohuslav Brouk: Psychoanalysa (1932, obálka Jindřich Štyrský)