Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Bohuslav Brouk o druzích ipsace

Předně provedeme dělení ipsace podle sexogenních oblastí, kterých se týká, nezávisle na způsobu, jímž je praktikována. Týká-li se ipsace genitálií nazýváme ji ipsatio genitalia a to podle rodu buď masculina, nebo feminina. U mužského po­hlaví může být ipsace provozována netoliko na pyji, nýbrž i na loretu, které je taktéž sexogenní, ale jeho samostatná ipsa­ce je velmi řídkým zjevem. Naproti tomu u žen jsou speciální sexogenní oblasti genitální daleko silněji vyvinuty a jsou čet­nější. Ženská genitální ipsace může se týkati nejen vnitřních partií, vaginy a uteru, nýbrž i partií vnějších, vulvy. Pokud jsou ipsací drážděny obojí partie, mluvíme o ipsatio vulvovaginalis. Týká-li se však ipsace toliko jedné oblasti, mluvíme buď o ipsaci vaginální (ipsatio vaginalis) nebo o ipsaci vulvární (ipsatio vulvaris). Za zvláštní druh vulvární ipsace je pak nut­no považovati ipsatio clitoridiana (ipsační clitorismus nebo clitorismus), je-li ipsačně drážděna toliko část vulvy, clitoris. Ko­nečně někteří autoři specifikují zvláště i vaginální ipsaci spoje­nou s drážděním dělohy, nazývajíce ji ipsatio uterinna. Tak na př. zmiňuje se o ni již i Debreyne (1842)1, píše: „Při tomto posled­ním druhu ipsace frequens titillatus vel irritatio exercetur ad collum uteri (id est inferiorem matricis partem quae in vaginae summitate reperitur) ope digitorum vel aliorum quorundam instrumentorum.“

Druhé sexogenní pásmo, pásmo anální, stejné u obojího po­hlaví, může být podobně jako ženské genitálie drážděno ipsač­ně, buď jen na povrchu (ipsatio analis) nebo i uvnitř, přičemž k dráždění spojenému s otvíráním řitního otvoru druží se i vzruchy skýtané sexogenním rektem (ipsatio rectoanalia). U ostatních oblastí není již potřebí podobného speciálního roztřídění. Vzhledem k ipsatio urethralis stačí prostě připomenout, že sexogenní je sliznice močové trubice. Na prsou (mammae) je pak soustředěna sexuální citlivost převážně v prsních bra­davkách (mammilae), pročež ipsatio mammalis bývá nazývána někdy také ipsatio mammilaris. Dále při ipsatio oralis lze bráti v úvahu jako speciální sexogenní centra hlavně rty, špičku jazyka a horní patro.

Mimo tyto hlavní druhy ipsace lze pozorovati ipsační čin­nost i na nejrozličnějších jiných místech povrchu našeho těla a to hlavně tam, kde kůže zvláště přiléhá ke svalstvu a kostem, rovněž jako na dosud neuvedených místech pokrytých sliznicí. Jak bylo v individuálních případech, kdy podobná místa dosa­hují dokonce nadměrné citlivosti, zjištěno, jsou jimi tyto par­tie: pokožka lebky porostlá vlasy, boltce a lalůčky ušní, kout­ky oční, otvory nosní a ušní, podbradek, šíje, pupek, hrázka, stehna, kolena, chodidla, dlaně, bříška prstů na rukou a nohou etc.

Po Freudově objevení infantilní sexuality nezabraňuje nám nic, abychom vznětlivost těchto míst považovali za sexuální, a abychom jejich dráždění, pokud je provozováno samo na sobě, nepokládali za ipsaci i v těch případech, kdy nevede k plnému ukojení. Sexualita neomezuje se však jenom na speciální obla­sti lidského těla. Celé naše tělo je sexogenní, jak svým povrchem, tak i vnitřně. Vzhledem k tomu pojednáváme rovněž o ipsatio totalis, externa aut interna.

Úryvek z kapitoly „Druhy ipsace“ Broukova díla Autosexualismus a psycherotismus. Svazek I. Autosexualismus (Praha: Edice surrealismu, 1935, s. 21–22).

 

Poznámka autora webu


1 Druhé vydání DEBREYNE, P[ierre]-J[ean].-C[orneille]. Essai sur la théologie morale, considérée dans ses rapports avec la physiologie et la médecine: Ouvrage spécialement destiné au clergé. Paris: Poussielgue-Rusand, 1843, ke stažení zde.

Autosexualismus a psycherotismus (1935), obálka Karel Teige

B. Brouk: Autosexualismus a psycherotismus (1935), obálka Karel Teige

No comments yet»

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: