Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Archiv Únor, 2014

Blíží se vydání Broukova svazku Na obranu individualismu

Ediční plán nakladatelství Academia na léta 2014/2015 obsahuje anotaci Broukova rozsáhlého svazku Na obranu individualismu, představujícího autorovu publicistiku z let 1930–1960. Výbor, který edičně připravil Viktor A. Debnár, obsahuje doprovodné studie Bruna Solaříka Podivný případ doktora Jekylla a pana Brouka, Vladimíra Papouška „Život nejde odkládat, a zvláště nikoliv pro nějakou doktrínu!“: Umění, kultura a Bohuslav Brouk, Milana Drápaly Individualista s kolektivistickými ideály a Viktora A. Debnára Ani labuť, ani brouk. Publikace vychází v červnu/červenci 2014 v rámci edice Šťastné zítřky.

Úvodní slovo editora

Z více než jednoho sta článků, které Bohuslav Brouk publikoval a které jsou ve svém celku charakterizovány fundamentální svobodomyslností dbající na naprostou svobodu tvorby nezávislé na jakémkoliv společenském, politickém a jiném diktátu, se v přítomném svazku dostává čtenáři přibližně jedna jejich polovina. Jedná se o texty, které zřetelně charakterizují Broukův podnětný myšlenkový přínos k jednotlivým tématům a které přinášejí do dnešních dnů aktuální názory; vzhledem k šíři autorova mnohotematického a mnohovrstevnatého zájmu byly jednotlivé příspěvky rozděleny do tří oddílů: Psychoanalýza, sexuologie…, Umění a kultura a Společnost, politika…

B. Brouk Na obranu indivi

Anotace knihy Bohuslava Brouka Na obranu individualismu v Edičním plánu nakl. Academia 2014/2015

Miroslav Kodet: Lidská duše vyšpulená

Před mnoha lety jsem se ztratil. Nebo spíše byl ztracen, v obchodním domě Brouk a Babka. Zajímal jsem se v oddělení hraček o autíčka a táta zase o nožky přítomných dam, jeli jsme každej po svým prkně, a neštěstí bolo hotovo. Když jsem zjistil, že jsem se ocitl v nepřívětivém cizím světě úplně sám, vytroubil jsem úděs z odcizení v glissandu strašného řevu. Události tím dostaly rychlý spád a rychle se měnily k lepšímu; okolostojící začali chlapečka utěšovat, otec poznal v ryku tornáda vlastní geny a svět byl zase jako dřív.

Do té doby jsem si představoval pány Brouka a Babku jako dvojici nesmírně legračních strýců, trochu jako variety Jana Karafiáta a Boženy Němcové. […]

Celý článek Miroslava Kodeta, publikovaný 10. února 2014 v rámci jeho blogu na serveru Literárních novin, si můžete přečíst zde.

Miroslav Kodet (1945), nedatováno

Miroslav Kodet (1945), nedatováno

OD Brouk a Babka (České Budějovice, 1935)

Obch. dům Brouk a Babka (České Budějovice, 1935)

David Vávra v pořadu Šumná města u OD Brouk a Babka (České Budějovice)

David Vávra v pořadu Šumná města u OD Brouk a Babka (České Budějovice, nedatováno)

Mary Low, Juan Breá a Bohuslav Brouk

Bohuslav Brouk se seznamuje s australskou surrealistkou a aktivistkou Mary Low a jejím manželem, kubánským básníkem Juanem R. Breá, zakladatelem Grupo H (Skupiny H), během jejich pražského pobytu. Pár pobýval v hlavním městě Československa od ledna do července 1939 a velice se s Broukem, Toyen a Jindřichem Heislerem sblížil – sbírka Poemas de entonces (1942/1943?), vydaná po Kubáncově smrti v Havaně, je mimo jiným věnována právě Broukovi s Toyen „za jejich vřelou společnost na zasněžených horizontech“ (viz níže).

Mary Low: In Hitler´s Prague
Onoho osudného rána v roce 1939 jsme byli probuzeni velmi brzy. Bylo sotva světlo, když jsme otevřeli dveře před vylekanými tvářemi tří českých přátel: Toyen, Brouk a Heisler. „Co se děje?“ „Děje se něco podivného,“ řekla nám Toyen. „Všude je plno pochodujících vojáků.“ […]

Vzpomínkový článek Mary Low byl publikován v chicagském sborníku Arsenal: Surrealist Subversion (ed. Franklin Rosemont), 1989, no. 4, s. 173–175, můžete si jej přečíst zde.

O Mary Low a Juanovi Breá se mimo jiné dozvíte více v textech:

GUILLAMÓN, Agustín. Esbozo biográfico de Juan Breá. La Bataille socialiste [webové stránky], 2010 (původně otištěno v časopise Balance, noviembre 2009, no. 34).

GUILLAMÓN, Agustín. Mary Low, poeta, trotskista y revolucionaria. La Bataille socialiste [webové stránky], 2009.

GUILLAMÓN, Agustín. Perfiles revolucionarios: Mary Low y Juan Breá. Iniciativa Socialista [webové stránky] (původně jako předmluva ke knize Mary Low a Juana Breá Cuaderno Rojo de Barcelona /Barcelona: Alikornio, 2001/).

Juan Breá. In KELLEY, Robin D. G. – ROSEMONT, Franklin (eds.). Black, Brown & Beige: Surrealist Writings from Africa and the Diaspora. Austin, TX: University of Texas Press, 2009, s. 55–58.

JUMP, Jim. Mary Low. The Independent, January 30, 2007.

ROCHE, Gérard. Mary Low (1912-2007) (materiál kombinuje autorovy texty otištěné v knize Mary Low Sans retour: Poèmes et collages /Paris: Syllepse, 2000/ a v bulletinu, vydávaném Sdružením přátel Benjamina Péreta, Trois cerises et une sardine, novembre 2007, no. 21).

Věnování z publikace Juana Breá Poemas de entonces (La Habana, 1942)

Věnování B. Broukovi a Toyen z publikace Juana Breá Poemas de entonces (La Habana, 1942/1943?)

Mary Low (1912-2007) a Juan Breá (1905-1941), nedatováno

Mary Low (1912–2007) a Juan Breá (1905–1941), nedatováno

Mary Low (1912-2007), Barcelona, 1936

Mary Low (1912–2007), Barcelona, 1936

Mary Low (1912-2007), nedatováno

Mary Low (1912–2007), nedatováno

Arsenal: Surrealist Subversion (1989, obálka)

Arsenal: Surrealist Subversion (1989) obálka