Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Archiv Duben, 2015

Alena Jahnová: Obchodní domy Brouk + Babka a jejich sortiment

Společnost Brouk+Babka byla v meziválečném období největším obchodním řetězcem. Své domy stavěla ve funkcionalistickém stylu v největších městech republiky. Tato práce popisuje rozvoj firmy, její přístup k zákazníkům a také k zaměstnancům. Výčet jednotlivých oddělení a jejich sortimentu je uveden v druhé části práce společně s kapitolou, která se věnuje katalogům vydávaných touto firmou.

Bakalářská diplomová práce Aleny Jahnové Obchodní domy Brouk + Babka a jejich sortiment byla obhájena v roce 2014 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Jahnová - titulní list

Alena Jahnová: Obchodní domy Brouk + Babka a jejich sortiment (2014), titulní list