Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Archiv Červen, 2018

Vladimír Borecký: Skeptický ctitel svobody

Svým přezíravým vztahem k náboženství a kritickým vztahem k demokratickým autoritám první republiky se Bohuslav Brouk odlišuje od ostatních protagonistů1 tohoto sborníku. Broukovo myšlení bylo odkojeno pozitivní vědou a v osvícenském duchu odmítalo jakoukoliv indoktrinaci, klerikální i politickou. Přitahoval ho socialismus, zabýval se problematikou sociální otázky, ale totalitní řešení, ať již bolševické nebo nacistické, zásadně odmítal. Nikdy se nevzdával své individuální svobody, své originality a svého svérázu nebo, jak sám říkal, osobitosti. […]

Úvodní slovo z příspěvku Vladimíra Boreckého (1941-2009) Skeptický ctitel svobody in DRÁPALA, Milan (ed.). Na ztracené vartě Západu: Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945–1948. Praha: Prostor, 2000, s. 545–557.

Poznámka pod čarou (autora webu)

1 Jedná se o Pavla Tigrida, Helenu Koželuhovou, Jana Kolára, Luďka Formana, Bohdana Chudobu, Ladislava Jehličku a Miloslava Skácela.

Vladimír Borecký (1941-2009), nedatováno, zdroj: http://www.czechlit.cz

 

Na ztracené vartě Západu (Prostor, 2000), obálka