Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Archiv Červen, 2020

Smuteční hrana za Ptáka Ohniváka

Když ztratil nakonec svou pevnost i svůj dech

když zvadl ve zvonec dopískav svoji škálu

nevydal už ni vzdech a obrostl ho mech

jaký na starých zdech jsi zhlížel v Balmorálu

 

Marně dlíš v modlitbách nespravíš už ten krach

útěchu hledej v snách anebo v těžkém víně

je po všech lásky hrách i kdybys po nich prah’

pták leží na márách v tvém ještě teplém klíně

 

Úd jímž ses v ráje dral se navždy porouchal

a kráčíš žitím dál pod tíhou této rány

milenčin svatý Grál se v hedváb uschoval

aniž mu sbohem dal a odbil za něj hrany

 

Bez lkání houslí strun opustil střemhlav trůn

kde vládce bez korun je zvyklý kralovati

a světlo sedmi lůn v souhvězdí černých kun

mu nenavrátí um jak dívky milovati

 

Je bez nástupce král jenž bujně zorával

co osud v plen mu dal a mrtvě s tebou kluše

kdys Ohnivák se zval a v pýše nedumal

že jednou svatý Grál mu nedodá už duše

 

(Vítězslav Nezval: Smuteční hrana za Otokara Březinu)

 

Báseň Bohuslava Brouka pochází ze sbírky parafrází Ohlasy básní českých, které vznikly pravděpodobně během Broukova francouzského pobytu (1948–⁠1951) a vydány byly vlastním nákladem v Londýně během šedesátých let; báseň je součástí autorova svazku exilových textů Zde trapno existovat (ed. Viktor A. Debnár, Brno: Host, 2008, s. 118).

Bohuslav Brouk: Ohlasy básní českých (vznik na přelomu 40. a 50. let), titulní list rukopisu