Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Archiv Listopad, 2021

Matouš Hrdina o Broukovi

[…] Psychologická analýza, kterou Price v úvodu své knihy podává, rozhodně není jen konstrukcí progresivních amerických akademiků, ale má oporu i na docela nečekaném místě. Už v roce 1939 totiž k velmi podobnému výkladu dospěl ve velmi zábavné eseji Strach z oddechu i polozapomenutý autor české meziválečné avantgardy Bohuslav Brouk.

Mezi jeho koníčky patřila psychoanalýza a ve svém rozboru lidského vztahu k práci tak kromě zmiňovaného pocitu viny z lenosti popisuje strach ze sebepoznání a nepřiznané vnitřní prázdnoty. Sžíravé kritice podrobil kromě workoholiků i lidi posedlé volnočasovými aktivitami, které pro něj byly také jen ochranou před nebezpečnými prostoji vedoucími k sebereflexi. A pokud by vám snad navádění k absolutní nečinnosti a flanérství z úst kavárenského povaleče Brouka moc nevonělo, Price dávají k dobru jiný pozitivní vzor – jejich činčilu, která stejně jako každé jiné zvíře nezná pocity viny, věnuje se jen nezbytně nutným aktivitám, nepřispívá vůbec k ničemu a i tak je sama se sebou zcela spokojená. […]

Úryvek z příspěvku Matouše Hrdiny Nestyďte se a buďte líní. Zahálka prospěje víc než lekce španělštiny (SeznamZprávy.cz, 9. 10. 2021).

Matouš Hrdina (1987), nedatováno; zdroj: SeznamZprávy.cz