Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Periodika

Bibliografie Bohuslava Brouka v periodickém tisku

Níže najdete soupis Broukových příspěvků v periodickém tisku. Některé články jsou přístupné v naskenované podobě (.pdf), většina klíčových textů je součástí rozsáhlého svazku Na obranu individualismu: Publicistika z let 1930-1960 (ed. V. A. Debnár. Praha: Academia, 2014).

Pozn.: Autor své příspěvky podepisoval např. jako Bohuslav Brouk, B. Brouk, Boh. Brouk, Gottlob Brauk, Boguslav Broukčenko, -bkb-, -br-, Dr. B. B. či Jan Vlasák.

(Stav k 13. listopadu 2013.)

Filosofování o psychoanalyse. Tvorba, 12. června 1930, r. V, č. 23, s. 356–357.

Věda a její metoda. Tvorba, 3. července 1930, r. V, č. 26, s. 504 [správně 405].

Representanti vědeckého marxismu v Č. S. R. Plán, 1930, r. druhý, č. páté, s. 159–[160].

Problém oidipuskomplexu v moderní psychologii. ReD, 1930, r. 3, č. 9, s. 257–261.

Asociace a barva. Zvěrokruh, listopad 1930, r. 1, č. 1, s. 21–22.

Ideál. Zvěrokruh, listopad 1930, r. 1, č. 1, s. 30–32.

Primérní a sekundérní ilusionismus. Zvěrokruh, prosinec 1930, r. 1, č. 2, s. 78–79.

Poznámka k Nezvalově knize Chtěla okrást lorda Blamingtona. Zvěrokruh, prosinec 1930, r. 1, č. 2, s. 96.

Onanie jakožto světový názor. Erotická revue, říjen 1930–květen 1931, r. 1, č. [1], s. 79–84 (reprint Praha: Torst, 2001 a 2011).

Na obranu individualismu. Rok, říjen 1931, r. [1], č. [1], s. 1, 3.

Sportovní narkotikum. Rok, říjen 1931, r. [1], č. [1], s. 1, 4.

Uhlířům! Rok, říjen 1931, r. [1], č. [1], s. 4.

Věčné neměnné v umění. Kvart, 1931, r. [1], č. 4, s. 285–290.

Zikmund Freud: K odhalení jeho pamětní desky v Příboře na Moravě. Rozpravy Aventina, 1. října 1931, r. VI, č. 3, s. 21.

Nové these o umění. Odeon, červen 1931, r. I, č. 10, s. 145–147.

Psychologická hodnota marxistické ideologie. Odeon, červen 1931, r. I, č. 10, s. 148–149.

Otázka likvidování emancipace. List pro sociologii a psychologii, duben 1931, r. [1], č. 1, s. 17–22.

Bez dogmatu. List pro sociologii a psychologii, duben 1931, r. [1], č. 1, s. 27–29.

Bergson a dialektická poučka o spojitelnosti protikladů. List pro sociologii a psychologii, duben 1931, r. [1], č. 1, s. 29–30.

John B. Watson: Behaviorism. List pro sociologii a psychologii, duben 1931, r. [1], č. 1, s. 31–32.

Psychologie duševní plodnosti. List pro sociologii a psychologii, květen 1931, r. [1], č. 2, s. 33–44.

Sofie Lazarsfeld: „Wie die Frau den Man erlebt“. List pro sociologii a psychologii, květen 1931, r. [1], č. 2, s. 59–60.

Kýč. List pro sociologii a psychologii, květen 1931, r. [1], č. 2, s. 60–61.

Genesis. List pro sociologii a psychologii, červen 1931, r. [1], č. 3, s. 82–89.

Heterismus nebo likvidace emancipace. List pro sociologii a psychologii, červen 1931, r. [1], č. 3, s. 89–92.

Chvála cudného rozumu. Erotická revue, duben 1933, r. třetí, s. 24–28 (reprint Praha: Torst, 2001 a 2011).

Židé v diaspoře. Kalendář česko-židovský, 1932–1933, r. LII, sv. 68, s. 54–57.

„Poesie 1932“ a choromyslnost. Volné směry, 1933–[19]34, r. XXX, č. 2, s. 71–72.

Původ a stáří žijících českých kulturních pracovníků a společensky význačných osob. Anthropologie, 1935, r. XIII, č. 3–4, s. 191–199.

Dialektický materialismus a psychoanalysa. Surrealismus, 1936, r. 1, s. 7, 8.

Prohlášení. Lidové noviny, 2. ledna 1937, r. 45, č. 2, s. 7.

J. Štyrský mrtev. České Slovo, 25. března 1942, r. XXXIV, č. 71, s. 8.

Historie německé zvrhlosti. Kvart, 1945/1946, r. 4, sv. 2, s. 167–173 (úryvek z článku byl otištěn s úvodním slovem elsy aids v A2, 18. 8. 2010, r. VI, č. 17, s. 8).

Sovětská architektura. Kritický měsíčník, 1946, r. sedmý, č. [devatenácté], s. 446–447.

O nový životní styl: Výzkum a tvorba lidového životního slohu. Dnešek, 15. srpna 1946, r. I, č. 21, s. 329–332.

O nový životní styl: Neplánované plánování. Dnešek, 10. října 1946, r. I, č. 29, s. 458–460.

Proč mlčí Syndikát? Svobodný zítřek, 14. listopadu 1946, r. 2, č. 46, s. 3 (spoluautor František Kovárna).

Vše pro okázalou representaci. Svobodný zítřek, 5. prosince 1946, r. 2, č. 49, s. 2.

Nové kulty a noví svatí. Svobodný zítřek, 12. prosince 1946, r. 2, č. 50, s. 3–4.

Mlčící inteligence a dělnictvo. Svobodný zítřek, 19. prosince 1946, r. 2, č. 51, s. 4.

O znehodnocování hodnot. Svobodný zítřek, 9. ledna 1947, r. 3, č. 2, s. 3.

A jak známo, i kulturní domy. Lidová kultura, 10. ledna 1947, r. 3, č. 1, s. 2 a 12 (pod společným titulkem se vyjádřili B. Brouk, za redakci básník Jiří Kolář a čtenář V. Stanovský).

Aby bylo jasno. Lidová kultura, 22. ledna 1947, r. 3, č. 2, s. 2 a 8.

Maloměšťáctví není lidovost! Svobodný zítřek, 23. ledna 1947, r. 3, č. 4, s. 2.

Pro povinný konsum kultury? Svobodný zítřek, 6. února 1947, r. 3, č. 6, s. 5–6.

Kdo vystoupil, je vyloučen. Dnešek, 6. února 1947, r. I, č. 46, s. 725.

Šetřte a nežádejte almužny! Svobodný zítřek, 13. února 1947, r. 3, č. 7, s. 4.

O pokoutním obchodě a zahálce. Svobodný zítřek, 27. února 1947, r. 3, č. 9, s. 2.

O povinném konsumu kultury. Svobodný zítřek, 6. března 1947, r. 3, č. 10, s. 5.

Bludnost jedné ideje. Dnešek, 6. března 1947, r. I, č. 50–51, s. 788–789.

Život přepolitisovaný a znelidštělý. Svobodný zítřek, 13. března 1947, r. 3, č. 11, s. 3.

Práci čest! Heslo, které zavazuje. Svobodný zítřek, 20. března 1947, r. 3, č. 12, s. 3.

Optimismus a kritický pesimismus. Svobodný zítřek, 24. dubna 1947, r. 3, č. 17, s. 3.

K odezvě výstavy sovětského umění. Dnešek, 1. května 1947, r. II, č. 5, s. 72–73; přetištěno ve sbornících Střetnutí: Sovětské malířství a současné umění. Ed. O[takar] Mrkvička. Praha: Vladimír Žikeš, 1947, s. 97–103 a Antologie textů s kulturně politickou tématikou k období 1945–1948. II. díl. [Ed.] Jiří Staněk. Plzeň: Vydavatelství ZČU, 1997, s. 22–26.

Čeští spisovatelé sněmovali. Svobodný zítřek, 1. května 1947, r. 3, č. 18, s. 5; článek byl přetištěn pod názvem Čeští spisovatelé ve Vývoji, 7. května 1947, r. [?], č. 19, s. 410–412.

Květnová revoluce po dvou letech. Svobodný zítřek, 8. května 1947, r. 3, č. 19, s. 3.

Čím je vinna byrokracie? Dnešek, 8. května 1947, r. II, č. 6, s. 83–84.

Dovětek k ruské výstavě. Dnešek, 15. května 1947, r. II, č. 7, s. 111–112.

Potěmkin nastoupil cestu Evropou. Svobodný zítřek, 15. května 1947, r. 3, č. 20, s. 2.

V boji o 51 procent. Svobodný zítřek, 22. května 1947, r. 3, č. 21, s. 3.

Mládež – oběť politiky. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 25. mája 1947, r. III, č. 13, s. 245–247.

Rozhovor Gustava Bareše. Svobodný zítřek, 29. května 1947, r. 3, č. 22, s. 3.

O změnách jmen a antisemitismu. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 8. júna 1947, r. III, č. 14, s. 263–264.

Politika a zdatnost příštích generací. Svobodný zítřek, 12. června 1947, r. 3, č. 24, s. 11.

O národních a sekčních umělcích. Svobodný zítřek, 19. června 1947, r. 3, č. 25, s. 5.

Vlastenectvo a naši komunisti. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 22. júna 1947, r. III, č. 15, s. 285–287.

Pochod lidu a jízda vozidel. Svobodný zítřek, 26. června 1947, r. 3, č. 26, s. 3.

Chceme věřit a býti optimisty. Svobodný zítřek, 3. července 1947, r. 3, č. 27, s. 11.

Zrušíme trest smrti? Nové prúdy v našom súčasnom živote, 6. júla 1947, r. III, č. 16, s. 316–318.

Kdo je antisemitou? Nové prúdy v našom súčasnom živote, 20. júla 1947, r. III, č. 17, s. 340–342.

Slovenští demokrati a KSČ. Svobodný zítřek, 31. července 1947, r. 3, č. 31, s. 3–4.

Budovatelé z Nechanic. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 3. augusta 1947, r. III, č. 18, s. 363–365.

Diskreditace nového řádu. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 31. augusta 1947, r. III, č. 20, s. 414–416.

Jednotou k totalite. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 14. septembra 1947, r. III, č. 21, s. 444–447.

Nic než atentáty. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 28. septembra 1947, r. III, č. 22, s. 468–470.

Prohlášení. Svobodný zítřek, 9. října 1947, r. 3, č. 41, s. 5 (přetištěno v Naší pravdě, 16. října 1947, r. [3], č. 242, s. 2)

Alžběta Martiničová přichází… Nové prúdy v našom súčasnom živote, 12. októbra 1947, r. III, č. 23, s. 492–494.

Dříve antisemita, nyní velkoobchodník. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 12. októbra 1947, r. III, č. 23, s. 507.

Cestou k veľkému cieľu. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 26. októbra 1947, r. III, č. 24, s. 526–528.

Milionári a šmelinári. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 9. novembra 1947, r. III, č. 25, s. 562–563.

Moderní umění a KSČ. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 23. novembra 1947, r. III, č. 26, s. 599–600.

Dvě významné události. Český život, 20. října 1947, r. I, č. 10, s. 144 (příspěvek je uváděn pod společným názvem s jiným medailonem).

Klenoty z tvorby Václava Špály. Český život, 20. listopadu 1947, r. I, č. 11,  s. 150–151.

Malíř Karel Černý. Český život, 20. prosince 1947, r. I, č. 12, s. 166.

Politika a život. Nové prúdy v našom súčasnom živote, Vianoce 1947, r. III, č. 28–29, s. 636–637.

O takzvanom „budovateľskom“ slohu. Nové prúdy v našom súčasnom živote, Vianoce 1947, r. III, č. 28–29, s. 639–641.

Demokracii do nového roku. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 11. januára 1948, r. IV, č. 1, s. 1–2.

Demokracia a ľudovosť. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 25. januára 1948, r. IV, č. 3–4, s. 46–47.

V područí demagogie. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 1. februára 1948, r. IV, č. 5, s. 65–67.

Prečo nie sme komunistami. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 15. februára 1948, r. IV, č. 7, s. 94–95.

Noviny a kultura. Český život, 20. února 1948, r. II, č. 2, s. 32.

K blížiacim sa voľbám. Nové prúdy v našom súčasnom živote, 22. februára 1948, r. IV, č. 8, s. 111–113.

Rudý peníz láká. Svobodný zítřek (Paříž), 21. října 1948, r. [1], č. 2, s. [2].

P. T.! Obnovuji stranu. Svobodný zítřek (Paříž), 24. leden 1949, r. [2], č. 5, s. [6]; přetištěno v Literárních novinách, 12. prosince 2005, r. XVI, č. 50, s. 10.

Šťastnou cestu! Zpravodaj československé emigrace (Paříž), 2. II. 1949, r. [1], č. 2, s. 1.

Poučení z únorových oslav. Zpravodaj československé emigrace (Paříž), 16. III. 1949, r. [1], č. 5, s. 1–2.

Zprávy z emigrace: Rada svobodného Československa. Zpravodaj československé emigrace (Paříž), 16. III. 1949, r. [1], č. 5, s. 6.

Janu Mukařovskému na uvítanou. Zpravodaj československé emigrace (Paříž), 20. dubna 1949, r. [1], č. 7, s. 3.

Výlet do emigrace. Svobodný zítřek (Paříž), 27. duben 1949, r. [2], č. 8, s. [6].

Situace doma a v exilu. Zpravodaj československé emigrace (Paříž), 15. července 1949, r. [1], č. 13,s. 4–5.

Dopisy čtenářů [název rubriky]. Hlas domova (Melbourne), 15. září 1952, r. II, č. 19, s. 15.

Problém svobody v lidské kultuře. Svědectví (New York), 1960, r. III, č. 12, s. 300–323 (na článek reagoval D. Thomais [Rozprava o svobodě]. Svědectví, jaro 1961, r. IV, č. 13, s. 67–70 a teolog Karel Skalický [Rozprava o svobodě]. Svědectví, léto 1961, r. IV, č. 14, s. 129–138 /přetištěno pod názvem Ve studentských letech o svobodě rozhodování in SKALICKÝ, Karel. Za naději a smysl. Praha a Řím: Křesťanská akademie a Zvon, 1996, s. 183–198/).

Moje členství v KSČ. Analogon, 1990, r. [2], č. 3, s. 68–71.

Francouzské názvy. Francouzské silnice. Proměny, 1990, r. 27, č. 2, s. 52–57.

Myšlenky Bohuslava Brouka. Analogon, 1992, r. IV, č. 9, s. 21–22 (ukázky z některých Broukových publikací).

Strach z oddechu. Tvar, 3. září 1992, r. 3, č. 36, s. 6; přetisk brožury Strach z oddechu: Úvaha o negativním smyslu lidské aktivity. Obálka ?. [Praha]: vl. nákl., [1939].

Bilance psychoanalysy k 31. prosince 1936. Jarmark umění, prosinec 1992, č. 5, s. 4–6; přetisk brožury Bilance psychoanalysy k 31. prosinci 1936. Obálka a typografická úprava Jindřich Štyrský. [Praha]: vl. nákl., [1936].

Sado-maso. Neon, 2000, r. 1, č. 1, s. 11 (úryvek z Broukovy knihy Lidská duše a sex, 1992).

P. T.! Obnovuji stranu. Literární noviny, 12. prosince 2005, r. XVI, č. 50, s. 10 (původně Svobodný zítřek /Paříž/, 24. leden 1949, r. [2], č. 5, s. [6]).

Fragmenty posłowia do prozy Jindřicha Štyrskiego (přel. Joana Derdowska). red, maj 2007, nr. 1 (2), s. 25–26 (část polského překladu doslovu k ŠTYRSKÝ, Jindřich. Emilie přichází ke mně ve snu. Praha: Edice 69, květen 1933, s. 29–33 (reprint Praha: Torst, 2001).

Oslavovatel Masaryka i ladiče pian. Literární noviny, 31. března 2008, r. XIX, č. 14, s. 11 (ukázka z knihy Zde trapno existovat).

Lidé a věci. Analogon, 2008, r. [20], č. 54, s. I–XII (ukázky ze stejnojmenné publikace).

Klub pro studium spotřeby. Babylon, 9. března 2009, r. XVIII, č. 6, s. IV-V (značná část eseje Závažnost obecného vzdělání, Praha: Václav Petr, 1946).

Historie německé zvrhlosti. A2, 18. 8. 2010, r. VI, č. 17, s. 8 (úryvek stejnojmenného článku – Kvart, 1945/1946, r. 4, sv. 2, s. 167–173 – s úvodním slovem elsy aids.

Máchův kult aneb Šosácké pojetí našich velikánů. Dějiny a současnost, 2010, r. XXXII, č. 8, s. 38-40 (verze .pdf).

Kdo má zadnici pro veřejné vystoupení? Babylon, 29. listopadu 2010, r. XIX, č. 14, s. 7 (medailon od Viktora A. Debnára a ukázky z některých Broukových publikací).

Posłowie do Emilia przychodzi do mnie we śnie Jindřicha Štyrskiego: Fragment. RitaBaum, lato 2012, nr. 24, s. 125-128 (přel. Agata Firlej; doprovodný text překladatelky Onanizm jako światopogdląd: O czeskiej rewolucji seksualnej spod znaku Bohuslava Brouka).

Překlady

Sigmund Freud o umělci a o snu. Zvěrokruh, listopad 1930, r. 1, č. 1, s. 22–23.

JUNG, C[arl] G. Enantiodromie. Zvěrokruh, listopad 1930, r. 1, č. 1, s. 23.

RANK, Otto. Trauma zrození. Zvěrokruh, prosinec 1930, r. 1, č. 2, s. 95–96.

Poznámka

ČlánkyRudý peníz láká, P. T.! Obnovuji stranu, Šťastnou cestu!, Poučení z únorových oslav, Janu Mukařovskému na uvítanou, Výlet do emigrace, Situace doma a v exilu, Dopisy čtenářů, Problémy svobody v lidské kultuře, Moje členství v KSČ, Francouzské názvy a Francouzské silnice jsou součástí autorovy publikace Zde trapno existovat (Ed. Viktor A. Debnár. Brno: Host, 2008); články Kdo vystoupil, je vyloučen, Bludnost jedné ideje, K odezvě výstavy sovětského umění, Dovětek k ruské výstavě, O národních a sekčních umělcích, Čeští spisovatelé sněmovali, Vlastenectvo a naši komunisti, Kdo je antisemitou?, Budovatelé z Nechanic, Jednotou k totalite, Alžběta Martiničová přichází…, Cestou k veľkému cieľu, Milionári a šmelinári, Moderní umění a KSČ, O takzvanom „budovateľskom“ slohu a Demokracii do nového roku jsou přetištěny v publikaci Na ztracené vartě Západu: Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945–1948. Ed. Milan Drápala. Praha: Prostor, 2000, s. 559–617.

No comments yet»

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: