Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Recenze, ohlasy…

NA OBRANU INDIVIDUALISMU
Obálka Juraj Demovič [a Viktor A. Debnár]. Ed. Viktor A. Debnár. Praha: Academia, 2014.

PELIKÁN, Čestmír. Onanie jako životní názor. A2, 4. 3. 2015, r. XI, č. 5, s. 26.

KOPÁČ, Radim. Nech Brouka žít… Host, 18. prosince 2014, r. XXX, č. 10, s. 85.

HNÁTEK, Václav. [Odpověď v rámci Ankety 55 dárků, které sluší a neomrzí]. Mladá fronta Dnes, 6. 12. 2014, s. 5.

ZÍDEK, Petr. Bohuslav Brouk, obránce demokracie. Lidové noviny, 30. listopadu 2014, č. 279, příl. Orientace, s. 10.

[ŠOFAR, Jakub]. Výběr Salonu: Gruša, Brouk, Pořízková a Knobloch s Pelclem. Právo, 28. listopadu 2014, r. 24, č. 266, literární a kulturní příloha Salon, s. 6.

ČURDA, Vojtěch. [Recenze]. Marginalia historica, 2014, r. 5, č. 1, s. 188–191.

SOUKROMÉ TISKY
Obálka Viktor A. Debnár. Ed. Viktor A. Debnár. Praha: Ivan a Vladimír Broukovi, 2013.

[ŠOFAR, Jakub]. Bohuslav Brouk: Soukromé tisky. Právo, 11. dubna 2013, r. 23, č. 85, literární a kulturní příloha Salon, č. 817, s. 7.

HŮLOVÁ, Petra. Právo imbecila. Reflex, 14. 3. 2013, r. 23, č. 11, s. 67.

(klr) [= KUBÍČKOVÁ, Klára]. Onanie jakožto světový názor, čtení jen pro dvě stě labužníků. Mladá fronta Dnes, 12. 2. 2013, r. XXIII, č. 36, s. D5.

PR [= KOMÁNKOVÁ, Jana]. Báječná knižní rarita pro náročné: Brouk v limitovaném nákladu. Protisedi.cz, 6. února 2013.

O ŠALBĚ SVOBODY A FILOSOFIE
Obálka Viktor A. Debnár. Ed. Viktor A. Debnár. Praha: Volvox Globator, 2011.

SOLAŘÍK, Bruno. Boty, které netlačí: B. Brouk a F. Boas k problému svobody. Analogon, 2013, r. [25], č. 69, s. 112-116 (část studie Podivný případ doktora Jekylla a pana Brouka, otištěné v Broukově svazku Na obranu individualismu: Publicistika z let 1930–1960, ed. Viktor A. Debnár, Praha: Academia, 2014).

TVDRÝ, Filip. O šalbě svobody a filosofieMassive Error, 23. 5. 2012.

BITTNEROVÁ, Martina. O šalbě svobody. Webmagazín Rozhledna, 13. 12. 2011.

ROKYTKA, Milan. Bohuslav Brouk: Svoboda v podnikání zbídačuje lidi. Haló noviny,  21. 11. 2011, r. XXI, č. 271, s. 9.

ŠEDOVÁ, Iveta. Poslední mohykán svobody. Kulturní noviny, 31. 10. 2011,  č. 10,  s. 9.

SLOMEK, Jaromír. Brouk do kapsy, blbečci a duševní kreténi. Autorův blog, 24. 9. 2011.

MATÚŠEK, Miloš. S Broukem v hlavě. Respekt, 5. 9. 2011, r. XXII, č. 36, s. 65.

ŽIVOTNÍ SLOH
Obálka Bohdan Lukáš. Ed. Viktor A. Debnár. Brno: Barrister & Principal, 2010.

ECKSTEINOVÁ, Jana. Koncepce životního slohu u Bohuslava Brouka v kontextu české meziválečné avantgardy. Magisterská diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.

Životní sloh. Ateliér, 19. 5. 2011,  r. 24, č. 10, s. 13.

HAUSER, Jakub. Anotace [rubrika]. Umění, 2010, r. LVIII, č. 5–6, s. 489.

ČERNÁ, Kateřina. Nové knihy [rubrika]. Art+Antiques, 6. září 2010, r. [8], č. 09, s. 59.

PAVELKA, Zdenko. Solitéři. Právo, kulturní příloha Salon, 19. srpna 2010, r. 19, č. 192, s. 6 a Novinky.cz, 23. srpna 2010.

Rozhovor Mileny M. Marešové s estetičkou Helenou Jarošovou, autorkou úvodní studie Život slohový, život zvládnutý. Český rozhlas 3-Vltava, v rámci cyklu Mozaika, 21. července 2010, 4:34 min.

MATÚŠEK, MILOŠ. Brouk proti proudu. Respekt, 19. 7. 2010, r. XXI, č. 29, s. 59.

SLOMEK, Jaromír. Brouk. Autorův blog, 10. 7. 2010.

O POŠETILOSTI ŽIVOTA I SMRTI a O FUNKCÍCH PRÁCE A OSOBITOSTI
Obálka Ondřej Pazdera. Ed. Viktor A. Debnár. Praha: Volvox Globator, 2009.

ROZHOŇ, Michal. Fenomén smrti. Disertační práce. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2017 (zejména podkapitola Marnost života a smrti Bohuslav Brouk, s. 49-56).

KUBEŠ, Jan. Sebevražda v literárním díle Schola alternativa. Magisterská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 25-27.

BARTOŇ, David. Proč musí brouk umřít. Babylon,  14. prosince 2009, r. XIX, č. 5-6, s. 4.

NYKLOVÁ, Milena. Letem knižním světem. Knižní novinky, 29. 9. 2009, r. VIII, č. 19, s. 7 (.jpg verze).

FORMÁNEK, Jaroslav. O sebevraždě a erótu.Respekt, 5. 10. 2009, r. XX, č. 41, s. 50 (.pdf verze)

CHROBÁK, Jakub. Lidé neumírají aneb Dvanáct rozličných smrtí. Tvar, 03/09/2009, r. XX, č. 14, s. 22 (.pdf verze)

CAŇKO, Miloslav. Vše spočívá v libidu: Bohuslav Brouk a cesta beznadějné experimentace. A2, 19. srpna 2008, 17/2009, s. 8 (.pdf verze)

PEŇÁS, Jiří. Bohuslav Brouk – O funkcích práce a osobitosti. Týden, 17. srpna 2008, s. ?

Mozaika. ČRo 3 – Vltava, 26. června 2009 (rozhovor s editorem Viktorem A. Debnárem).

Knižní tipy – tip týdne pro poučení. iDNES.cz, 15. června 2009.

(eb) [= BURGET, Eduard].Člověk se rve se životem… Dějiny a současnost, červen 2009, r. XXXI, č. 6, s. 48.

jap: Brouk, Bohuslav Brouk. Metropolis Live (Brno), č. ?/2009, s. 17.

Třistatřicettři. ČT2, 9. května 2009.

Knižní svět. ČT2, 19. dubna 2009 (rozhovor s editorem Viktorem A. Debnárem a záznam z křtu obou publikací, název reportáže: Nové texty Bohuslava Brouka).

JAREŠ, Michal. Bohuslav Brouk – O pošetilosti života i smrti, O funkcích práce a osobitosti. Lidové noviny, 2. dubna 2009, s. ?

P[OPELOVÁ], J[iřina]. Zbytečná a škodlivá literatura. Národní práce, 23. dubna 1939, r. I, č. 111, s. 16 (recenze 2. vyd. v r. 1939).

V[ÁCLAVEK], B. [O smrti, lásce a žárlivosti]. Index, listopad 1936, r. VIII, č. 9, s. 106 (recenze 1. vyd. v r. 1936 pod názvem O smrti, lásce a žárlivosti).

PŘIKRYL, Vladimír. Sebevražda Bohuslava Brouka. Čin, 21. května 1936, r. VIII, č. 11, s. 165–167 (recenze 1. vyd. v r. 1936 pod názvem O smrti, lásce a žárlivosti).

V., R. „O smrti, lásce a žárlivosti“. Listy pro umění a kritiku, 1936, r. IV, s. 99–100 (recenze 1. vyd. v r. 1936 pod názvem O smrti, lásce a žárlivosti).

ŠTYRSKÝ, Jindřich. Psychoanalysa u nás. Magazin dp, únor 1936, r. III (1935–36), č. 8, s. 266 (přetištěno v souboru Štyrského textů Každý z nás stopuje svoji ropuchu: Texty 1923–40 (Eds. Karel Srp – Lenka Bydžovská. Praha: Thyrsus, 1996, s. 125–126); recenze 1. vyd. v r. 1936 pod názvem O smrti, lásce a žárlivosti.

ZDE TRAPNO EXISTOVAT
Obálka s použitím fotografie Miloše Klemsy Dora Freiburgová. Ed. Viktor A. Debnár. Brno: Host, 2008 (obsahuje texty a korespondenci z exilových let 1948-1978).

MIKUŠ, Filip. Na výsměch všemu, o čem sníti chceš. Aluze, 2/2009, s. 79-81.

Co je svoboda? Kapitola ze studie Problém svobody v lidské kultuře, poprvé uveřejněné v exilovém časopise Svědectví v roce 1960. ČRo 3 – Vltava, 22. září 2008, 9:50 min.

TURJANICOVÁ, Andrea. Bohuslav Brouk – Zde trapno existovat. Umění, 3/2008, s. 263.

TICHÝ, Martin. Bohuslav Brouk – Zde trapno existovat. Paměť a dějiny, 4/2008, s. 133-134.

DVOŘÁKOVÁ, Petra. Izolovaný a sám sebou zapomenutý Brouk. MF Dnes (Brno), 8. srpna 2008.

ONDRAČKA, Pavel. Dva životy Bohuslava Brouka. Host, 15. června 2008, s. 68.

jap. Osobně sympatisuji s vaší dcerou, nemající dosud zájem o nic… Metropolis Live, 11. června 2008.

CHROBÁK, Jakub. „Ovocem, lojem a pivními splašky páchne ti nová přisouzená země…“. Tvar, 29. května 2008, s. 20; reakce editora Viktora A. Debnára Ad Tvar č. 11/2008. Tvar, 26. června 2008, s. 14 [v titulu uvedeno chybně „Ovocem“ místo správného „Ovcemi“].

Bohuslav Brouk – surrealista v emigraci. Český rozhlas 6, 22. června 2008, 40 min.

BURGET, Eduard. Ďasův knižní kapsář. Dějiny a současnost, 5/2008, s. 48.

oh [= HORÁK, Ondřej]. Bohuslav Brouk – Zde trapno existovat. Lidové noviny, 17. dubna 2008, s. ?

LANGEROVÁ, Marie. Tajemný doktor Brouk. Respekt, 7. dubna 2008, s. 64-65.

ŠÍCHA, Jan. Zde trapno existovat. Literární noviny, 10. března 2008, s. 16.

KOPÁČ, Radim. Slušný člověk je vždycky sám (recenze) a Život je trpělivé čekání na špatný konec (rozhovor s editorem Viktorem A. Debnárem). Kulturní magazín UNI, 3/2008, s. 28-31; přetištěno na Portálu české literatury.

Rozhovor s editorem knihy Viktorem A. Debnárem. Český rozhlas 3 – Vltava, 29. února 2008, 4:21 min.

BĚLÍČEK, Jan. Ironické Broukovy provokace stále aktuální. E15, 29. února 2008, s. 28.

Apetýt plus. Český rozhlas Brno, 23. 2. 2008, 10:16 min.

Knižní svět. ČT2, 23. února 2008.

ob [= BEZR, Ondřej]. Bohuslav Brouk – jasnozřivý kritik i provokatér. iDNES.cz, 20. února 2008.

PEŇÁS, Jiří. Život není nutný za všech okolností. Týden, 11. února 2008, s. 82.

KOVAŘÍK, Petr. Dávný surrealista nově objevený. Pražský deník, 5. února 2008, s. 33; recenze byla přetištěna v Pelhřimovském deníku, Táborském deníku (5. února 2008), Frýdecko-místeckém a třineckém deníku, Bruntálském a krnovském deníku a v Mojí Ostravě (6. února 2008).

PADEVĚT, Jiří. [Reakce v rámci ankety Black Sabbath, Katyň a Chlípnice]. Lidové noviny, 31. ledna 2008, r. XXI, č. 26, s. 3.

Zelný rynk. Český rozhlas Brno, 26. ledna 2008, 6:25 min.

NA ZTRACENÉ VARTĚ ZÁPADU: ANTOLOGIE ČESKÉ NESOCIALITICKÉ PUBLICISTIKY Z LET 1945-1948
Ed. Milan Drápala. Praha: Prostor, 2000 (obsahuje rozsáhlý výběr článků z let 1945-1948).

ELLINGER, Jiří. Strážci Západu. Host, 2001, r. [XVII], č. 10, s. XV-XVI.

CUHRA, Jaroslav. Hlavou proti zdi: Drápalův sborník představuje třetí republiku a jejích osm statečných. Respekt, 1. 10. 2001, r. XII, č. 40, s. 18.

NODL, Martin. K dějinám třetí republiky. Nové knihy, 5. 9. [2001], r. 41, č. 36, s. 24.

ŠEBEK, Jaroslav. Věděli to, ale stejně nic nezmohli. Mladá fronta Dnes (Praha), 30. července 2001, r. XII, č. 175, s. 6 (příloha Společnost).

ZAHRADNÍČEK, Tomáš. A trochu víc kuráže!: Milan Drápala připomíná osm českých publicistů, kteří po druhé světové válce hájili „ztracenou vartu Západu“. Lidové noviny, 26. května 2001, r. XIV, č. 122, s. 23.

ŠÁMAL, Petr. O „třetí republice“. Tvar, 24. ledna 2001, r. 13, č. 2, s. 21.

LIDSKÁ DUŠE A SEX
Obálka s použitím koláže Karla Teiga Vladimír Nárožník. Praha: Odeon, 1992 (obsahuje: Psychoanalytická sexuologie a Doslov k próze Jindřicha Štyrského Emilie přichází ke mně ve snu).

KODET, Miroslav. Lidská duše vyšpulená. Autorův blog na http://www.literarky.cz, 10. února 2014.

ČERNOUŠEK, Michal. A vůbec, tenhle Brouk! Respekt, 26. 4. 1993, r. [IV], č. 16, s. 23.

-jb-. Autor, který provokuje. Nové knihy, 24. 3. 1993, č. 11, s. 2.

ROUS, Lukáš. A vůbec tenhle Brouk. Práce, 11. 3. 1993, r. 49, č. 58, s. 7.

PUTNA, M[artin] C. Broukovy onanické ódy. Literární noviny, 4. března 1993, r. IV, č. 9,  s. 7.

GABRIEL, Jan. Dávné souznění vědy a poezie. Mladá fronta Dnes, 18. února 1993, r. IV, č. 40, s. 11.

pf [= ŠAFR, Pavel]. Brouk v hlavě. Český deník, 12. 2. 1993, r. 3, č. 35, s. 12.

PONDĚLÍČEK, Ivo. Broukova psychoanalytická sexuologieLabyrint revue, 1993, r. 3, č. 5, s. 11.

ŠTYRSKÝ, Jindřich. Psychoanalysa u nás. Magazin dp, únor 1936, r. III (1935–36), č. 8, s. 266 (přetištěno v souboru Štyrského textů Každý z nás stopuje svoji ropuchu: Texty 1923–40 (Eds. Karel Srp – Lenka Bydžovská. Praha: Thyrsus, 1996, s. 125–126).

AUTOSEXUALISMUS A PSYCHOEROTISMUS
Obálka s použitím koláže Karla Teiga Vladimír Nárožník. Praha: Odeon, 1992 (obsahuje: Autosexualismus a psychoerotismus /1. část do s. 89, 2. část od s. 90/, Bilance psychoanalysy k 31. prosinci 1936, Poslední dnové etiky, Manželství – Sanatorium pro méněcenné, Stoupa života, Strach z oddechu: Úvaha o negativním smyslu lidské aktivity a Bludnost jedné představy).

ČERNOUŠEK, Michal. A vůbec, tenhle Brouk! Respekt, 26. 4. 1993, r. [IV], č. 16, s. 23.

-jb-. Autor, který provokuje. Nové knihy, 24. 3. 1993, č. 11, s. 2.

PUTNA, M[artin] C. Broukovy onanické ódy. Literární noviny,  4. března 1993, r. IV, č. 9,  s. 7.

GABRIEL, Jan. Dávné souznění vědy a poezie. Mladá fronta Dnes, 18. února 1993, r. IV, č. 40, s. 11.

HLAVATÝ, Pavel. Autosexualismus a psychoerotismus. Český deník, 15. 1. 1993, r. 3, č. 11, s. 14.

[HUEBNER], Karla [Tonine] . Bohuslav Brouk. Rabbits, Toyen, and so forth [blog], 2. 12. 2005.

ŠTYRSKÝ, Jindřich. Psychoanalysa u nás. Magazin dp, únor 1936, r. III (1935–36), č. 8, s. 266 (přetištěno v souboru Štyrského textů Každý z nás stopuje svoji ropuchu: Texty 1923–40 (Eds. Karel Srp – Lenka Bydžovská. Praha: Thyrsus, 1996, s. 125–126).

PLANTS CONSUMED BY MAN
Obálka ?, fotografie H. C. D. de Wit. Ilustrace autor. London – New York – San Francisco: Academic Press, 1975.

Plants Consumed by Man. Economic Botany, October 1976, vol. 30, no. 4, s. 388 a 394.

KRIKORIAN, A. D. Plants Consumed by Man.The Quarterly Review of Biology, June 1976, vol. 51, no. 2, s. ?

LIDÉ A VĚCI
Obálka, kresby a úprava Václav Bláha. Praha: Václav Petr, 1947.

ČINÁTLOVÁ, Blanka. Odradky: Věc a věcnost v literatuře. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 65, 67, 169, 170; v mírně zkrácené verzi původně jako Takzvané zazdívání: Brak a ideologie. A2, 27. 2. 2013, r. VIII, č. 5, s. 7.

LANGEROVÁ, Marie. Svůdnost avantgardy, fetišistický jazyk. Česká literatura, 2007, r. LV, č. 6, s. 831–832 (přetištěno in HRDLIČKA, Josef – LANGEROVÁ, Marie – TIPPNEROVÁ, Anja – VOJVODÍK, Josef. Symboly obludností: Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.–60. let. [Praha]: Malvern, 2009 [de facto 2010]).

JAGROVÁ, Miloslava. Dvě knihy o životním slohu. Život, 1948, r. XXI, č. 2, s. 61.

-rna [KOVÁRNA, František]. Lidé a věci. Svobodné slovo, 14. 1. 1948, r. 4, č. 11, s. 3.

TARDY, Vladimír. Lidé a věci. Kulturní politika, 5. prosince 1947, r. 3, č. 12, s. 7.

RICHTER, Stanislav. Kniha nihilistických teorií. Lidová demokracie, 16. listopadu 1947, r. III, č. 266, s. 5.

Nové knihy [rubrika]. Filmové noviny, 25. října 1947, r. I, č. 43, s. 6.

ZÁVAŽNOST OBECNÉHO VZDĚLÁNÍ
Obálka a úprava Jaroslav Šváb. Praha: Václav Petr, 1946.

B[oček], L[eonhard]. Bohuslav Brouk: Závažnost obecného vzdělání. Sociologická revue, 1947, r. XIII, č. 1-2, s. 78.

RACIONALISACE SPOTŘEBY: ZÁKLADNÍ PROBLÉMY PROJEKTOVÁNÍ
Praha: Architektura ČSR, 1946.

N. O nový životní sloh. Tvorba, 18. září 1946, r. XV, č. 38, s. [zadní obálka].

-dk-. Základní problémy projektování. Nová doba, 31. května 1946, r. II, č. 22, s. 5.

JAZYKOVÁ KOMIKA: ESTETICKÁ STUDIE
Obálka Karel Černý. Praha: Václav Petr, 1941.

TOMÁŠEK, Petr. Teorie komiky nebo komická teorie?: Bohuslav Brouk estetikem. In GILK, Erik (ed.). Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století: Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století konaného 20.-22. května 2004 v Rychnově nad Kněžnou. Boskovice: František Šalé – Albert, 2004, s. 34-40.

BEČKA, J[osef] V. Komika a humor v jazyce. Naše řeč, 1946, r. 30, č. 4-5.

SVOBODA, K. Jazyková komika. Listy filologické, 1942, r. 69, seš. 4, s. 280-282.

TROST, P[avel]. Bohuslav Brouk: Jazyková komika, estetická studie. Česká mysl, květen-červen 1942, r. XXXVI, seš. 3, s. 137.

T[ROST], P[avel]. O jazykové komice. Slovo a slovesnost, 1941, r. VII, s. 219–220.

jp. Bohuslav Brouk: Jazyková komika. Studie. Česká osvěta, říjen 1941, r. 38, č. 2, s. 63.

Úvahy a postřehy [rubrika]. Nedělní příloha Národní politiky, 20. VII. 1941, r. LIX, č. 200, s. 3.

kp. [POLÁK, Karel]. Bohuslav Brouk: Jazyková komika. Studie. Národní práce, 16. 7. 1941, r. [?], č. 193, s. 6.

BLUDNOST JEDNÉ PŘEDSTAVY
Obálka Karel Černý. [Praha]: vl. nákl., [1940].

ROZHOŇ, Michal. Fenomén smrti. Disertační práce. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2017 (zejména podkapitola Marnost života a smrti Bohuslav Brouk, s. 49-56).

PATOLOGIE ŽIVOTNÍ ZDATNOSTI (1. část a 2. část)
Obálka, typografická úprava a vazba Jindřich Štyrský. Praha: Alois Srdce, 1937.

HYMPÁN. [Patologie životní zdatnosti]. Časopis lékařů českých, 24. června 1938, r. LXXVII, č. 25, s. 780.

-at-. Výlet pana Brouka do vědy: Kniha plná nehorázností. Haló noviny, 19. listopadu 1937, r. V, č. 273, s. [4].

POPELOVÁ, J[iřina]. Na pomezí sensace a vědy. Právo lidu, 17. listopadu 1937, r. 46, č. 270, s. 4.

bdn-. Patologie životní zdatnosti. Rozhledy, 4. listopadu 1937, r. 6, č. 31, s. 240.

Kniha o geniech a šílencích. Národní politika, 31. října 1937, r. [55], č. 299, Nedělní zábavná a poučná příloha, s. 4.

K., M. Z nové české literatury vědecké: Psychologie. Lidové listy, 30. října 1937, r. IV, č. 205, s. 5.

KALANDRA, Záviš. Šílenství a genialita. Světozor, 1937, r. 37, č. 41, s. 674 (přetištěno in KALANDRA, Záviš. Intelektuál a revoluce. Ed. Jiří Brabec. Praha: Český spisovatel, 1994, s. 143–146).

Posudek Otakara Matouška a Jiřího Malého. [Praha: Přírodovědecká fakulta UK], 25. května 1937.

BILANCE PSYCHOANALYSY K 31. PROSINCI 1936.
Obálka a typografická úprava Jindřich Štyrský. [Praha]: vl. nákl., [1936].

HAVRAN, Pavel [NOVOMESKÝ, Ladislav]. Za Žigmundom Freudom. Elán, september – október 1939, r. X, č. 1-2, s. 10.

ANI LABUŤ ANI LŮNA (příspěvek Máchův kult)
Ed. Vítězslav Nezval. Obálka Jindřich Štyrský. Praha: Otto Jirsák, 1936.

ŠALDA, František X. Mácha v pojetí surrealistickém. In ŠALDA, František X. Šaldův zápisník. Sv. IX. 1936-1937. Praha: Melatrich – Otto Girgal, [1937], s. 145 (2. vyd. – reprint – Praha: Český spisovatel, 1995).

HLÁVKA, Miloš. Ani labuť ani lůna. Studentský časopis, 1937, r. XVI, č. 2, s. 63.

PEROUTKA, F[erdinand]. Sborník k oslavám Máchovým: Obraz jedné publikace. Přítomnost, 18. listopadu 1936, r. XIII, č. 46, s. 734.

TICHÝ, Vítězslav. Ani labuť ani Lůna. Čin, 13. srpna 1936, r. VIII, č. 17, s. 264-265.

A. N. – Proseč v červenci. Mácha surrealistou a sociálním revolucionářem. Lidové noviny, 2. srpna 1936, r. 44, č. 384, s. 9.

ČERNÝ, Václav. Dva hlasy z hlubin psychoanalysy. Literární Noviny, 17. července 1936, r. VIII, č. 21, s. 5.

DVOŘÁK, Miloš. Surrealistická inscenace Máchova díla. Akord, 1936, r. [III], seš. Poesie, s. 102-106.

POLÁK, Karel. Mácha surrealistický. Právo lidu, 4. července 1936, r. 45, č. 155, s. 6.

PSYCHOANALYTICKÁ SEXUOLOGIE
Obálka a typografická úprava Jindřich Štyrský. Praha: [Alois Srdce], 1933.

KRÁL, Josef. Československá filosofie: Nástin vývoje podle disciplin. Praha: Melantrich, 1937, s. 120.

ŠTYRSKÝ, Jindřich. Psychoanalysa u nás. Magazin dp, únor 1936, r. III (1935–36), č. 8, s. 266 (přetištěno v souboru Štyrského textů Každý z nás stopuje svoji ropuchu: Texty 1923–40 (Eds. Karel Srp – Lenka Bydžovská. Praha: Thyrsus, 1996, s. 125–126).

VODÁK, Jindřich. Milování bez ustání. České slovo, 4. 5. 1933, r. 25, č. 105, s. 9.

Ktk [KOUTNÍK, Bohuslav]. Bohuslav Brouk: Psychoanalytická sexuologie. Čin, 1933, r. V, č. [?], s. 190.

PSYCHOANALYSA
Obálka a typografická úprava Jindřich Štyrský. Praha: Alois Srdce, 1932.

TELEROVSKÝ, Roman. Psychoanalýza v surrealismu: K surrealismu a psychoanalýze principu imaginace Zbyňka Havlíčka. Diplomová práce. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1998 (zejména podkapitola „Psychoanalysa“ Bohuslava Brouka, s. 59-68).

KALIVODA, Robert. Moderní duchovní skutečnost a marxismus. Praha: Československý spisovatel, 1968.

KRÁL, Josef. Československá filosofie: Nástin vývoje podle disciplin. Praha: Melantrich, 1937, s. 120.

ŠTYRSKÝ, Jindřich. Psychoanalysa u nás. Magazin dp, únor 1936, r. III (1935–36), č. 8, s. 266 (přetištěno v souboru Štyrského textů Každý z nás stopuje svoji ropuchu: Texty 1923–40 (Eds. Karel Srp – Lenka Bydžovská. Praha: Thyrsus, 1996, s. 125–126).

KOZÁK, J[an] B. Láska psychoanalytická, levá – a pravá. Naše doba, 1934, r. čtyřicátýprvý, s. 466–471, 533–538 (o Broukově Psychoanalyse na s. 466–470).

Ktk [KOUTNÍK, Bohuslav]. Psychoanalysa. Čin, 1932–1933, r. IV, č. 35, s. 830–831.

KONEČNÝ, R. Bohuslav Brouk: Psychoanalysa. Lidové noviny, 6. srpna 1932, r. 40, č. 395, s. 9.

BONDY, Hugo. [Psychoanalysa]. Časopis lékařů českých, 29. července 1932, r. LXXI, č. 31, s. 982–983.

KRATINA, Ferd[inand]. Z české literatury o Freudovi. Index, 1932, r. 4, č. 9-10, s. 88-90.

Skp. [SOUKUP, František]. [Psychoanalysa]. Česká mysl, 15. června 1932, r. XXVIII, sešit 3–4, s. 254.

J. Bohuslav Brouk: Psychoanalysa. Levá fronta, květen 1932, r. II (1931–1932), č. 9, s. 279.

HIRSCH, R. Bohuslav Brouk: Psychoanalysa. Literární Noviny, duben 1932, r. VI, č. 7, s. 4.

H., V. „Zpopularisovaný“ Freud. Národní listy, 2. dubna 1932, r. 72, č. 92, s. 5.

(Stav k 16. srpnu 2022.)

No comments yet»

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: