Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Řekli o Broukovi

(V souvislosti s rubrikou Řekli o Broukovi zároveň upozorňuji na rubriku Anketa.)

Kdyby Bohuslav Brouk neexistoval, měl by v něm zdatného soupeře vy­myšlený Cimrman…

Viktor Šlajchrt, Respekt

 

Jedna z nejoriginálnějších osobností české meziválečné avantgardy.

Ondřej Bezr, iDNES.cz

 

Brouk, mercedes české avantgardy.

Jiří Peňás, Lidové noviny

 

Fascinující spisovatel.

Peter Zusi, The Slavic and East European Journal

 

… výjimečný muž; jediný ze všech lidí, kteří se tu kdy motali kolem avantgardy, schopný po Nietzscheovu vzoru myslet kladivem a nikoli jen ideologicky.

Jan Hýsek, Obrazový knihopis českých erotic

 

Provokativní nádech mají vlastně všechny Broukovy texty.

Viktor A. Debnár, Lidové noviny

 

Autor, jehož leckdy kruté ironii nelze nikdy upřít vtip, člověk „po camusovsku“ skeptický ke své existenci i k bytí veškerého okolního světa, bytostně podvratný filozof, jemuž byla individualita a konkrétní smyslový, namnoze sexuální prožitek vždycky víc než teorie tisícihlavého davu.

Radim Kopáč, Kulturní magazín UNI

 

Česká literatura má málo tak podivínských zjevů, jakým byl Bohuslav Brouk.

Klára Kubíčková, MF Dnes

 

Jedna z nejzajímavějších osobností českého 20. století.

Jiří Peňás, Lidové noviny

 

Brouk fascinuje schopností vybočit, jít proti proudu, nepřizpůsobovat svůj názor přijatým konvencím. A také tím, jak demaskuje zaběhnuté způsoby myšlení, automatické přijímání různých náboženských či ideologických „věčných pravd“ o životě. Tím jsou jeho texty prošpikovány.

Jaroslav Formánek, Respekt

 

Brouk nesmlouvavě předkládá kritiku lidské nízkosti…

Jan Bělíček, E15

 

… značně nekonvenční učenec.

Jan Bělíček, E15

 

Celá jeho biografie by se dala vyprávět… jako sled neslýchaných výroků…

Pavel Kosatík, Deník N

 

… takový je prostě Brouk: nezařaditelný, nekorektní, šokující.

Milan Rokytka, Haló noviny

 

… autor hluboké reflexe, nevšedního pohledu a nekompromisní upřímnosti.

Miloš Matúšek, Respekt

 

Skepse, humor, ostrý, iluzemi nezastřený pohled z něj učinily pronikavého glosátora společnosti a jejích nálad.

Marie Langerová, Respekt

 

… odlišnost Broukova jazyka spočívá v permanentní ostražitosti před vším, co nabízejí jiné „veřejně obchodovatelné diskursy“, před všemi postoji a hodnotami, které jsou obecně vyznávány, před tradicionalistickými a moralistními stereotypy, do nichž člověk jaksi automaticky vrůstá.

Vladimír Papoušek, Gravitace avantgard

Vedle řady aktivit tohoto intelektuála je potřeba vyzdvihnout právě jeho cit pro proměny doby, pro jemné a vysoce sofistikované čtení diskurzivních pohybů, které doba přináší. Pravda, leckterý český šosák… zařadil Brouka mezi extravagantní devianty, hulváty a sprosťáky, kteří svou arogancí a veřejným křikem ruší klidné, tiché budování velikého českého díla. Pravda ovšem je, že tu bylo ve své době jen málo tak vzdělaných, informovaných a intelektuálně pronikavých soudců kultury, umění i veřejného vkusu, kteří by si navíc s posedlostí spartských bojovníků hlídali hranice osobní svobody a nezávislosti. … Brouk… projevuje jak sklon k jisté aristokratičnosti, tak k levicovému radikalismu, ale od obou si udržuje dostatečný odstup, respektive jeho potřeba individualismu je natolik silná, že kdykoliv cítí, že se kyvadlo vychyluje příliš, zařadí zpátečku a své vztahy k tomu či onomu ideovému proudu koriguje. Právě ona míra osobní svobody jedince byla pro Brouka základním sudidlem, kterým měřil, interpretoval a soudil události odehrávající se ve veřejném prostoru umění a kultury.

Vladimír Papoušek, Na obranu individualismu

 

Jsem v pokušení označovat Broukovy Dopisy z exilu za jeden z vůbec nejautentičtějších českých existencialistických textů.

Vladimír Papoušek, Gravitace avantgard

 

… důsledný pokračovatel Sadea, Nietzscheho či Ladislava Klímy…

František Dryje, Analogon

 

Brouk narazil psychologický pramen fetišizace světa a náhražkovitého života.

Marie Langerová, Česká literatura

 

Brouk se nikdy nevzdával své individuální svobody, své originality a svého svérázu…

Vladimír Borecký, Na ztracené vartě Západu

 

Ačkoliv si Brouk udržoval vůči svobodě skeptický odstup, prokázal svými činy, že mu vždy ležela na srdci. Dokázal se za ni postavit a hájit ji svými zbraněmi, ironií a sarkasmem.

Vladimír Borecký, Na ztracené vartě Západu

 

… Brouk představuje mimořádnou osobnost, reflektující významné dobové myšlenkové proudy… dokázal si zachovat pozici ironika, demystifikátora, kritika lidské domýšlivosti a pošetilosti a svou kreativní dětskou hravost, jíž si udržel kontinuální integritu své osobitosti.

Vladimír Borecký, Český surrealismus 1929-1953

 

Brouk byl postavou natolik originální a samotářskou, že princip menšinovosti dohnal k extrému.

Jan Šícha, Literární noviny

 

Teoretické dílo Bohuslava Brouka vykazuje… nezpochybnitelné kvality literární a specificky komické.

Petr Tomášek, Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století

 

Brouka jsme čítali v pubertě a je to stále dobrý.

Petr Placák, Babylon

 

Skvělé!

Petra Hůlová, Reflex

 

Číst Brouka znamená stále se bavit na vlastní účet a trnout, zda náhodou nemá pravdu.

Jiří Peňás, Týden

 

… autor… první učebnice onanie v češtině.

Vítězslav Tichý, Čin

 

… pozoruhodný průkopník psychoanalýzy u nás. 

Pavel Hlavatý, Český deník

 

Muž, který byl ve znalosti vývoje svých oborů vždy o několik let napřed.

Jakub Šofar, Právo

 

Svobodné společnosti si takových mužů váží, nesvobodné je pronásledují.

Jakub Šofar, Právo

 

… Brouk sestupuje až k samotnému jádru, aby svým drsným výkladem otvíral čtenáři, zahlcenému červenoknižním bonbónem, slepené oči.

Pavel Šafr (pod šifrou pf), Český deník

 

Brouk i Kalandra…  se vyznačovali ostrým, neiluzivním viděním skutečnosti a nebáli se z toho vyvodit konsekvence.

Milan Drápala, Na obranu individualismu

 

Provokativní myslitel.

Dita Dvořáková, Ladislav Žák

 

Oceňoval jsem agresivitu jeho starších spisů… (Broukovy)… stati… mají brisantní, atraktivní obsah.

Vratislav Effenberger, Analogon

 

… každý skutečně svobodný člověk si ho musí přes všechny překážky, které lstivě klade do cesty sám, každý si ho musí zamilovat, protože… Těch protože je vlastně tolik, ale co nejvíce se mi u něj líbí, to je CHARAKTER. Charakter, to pro mě neznamená, že je vždy slušný, hodný, zásadní, ale něco daleko víc. Že je to celý člověk, který má začátek a konec, který se sám sobě podobá…

František Listopad, Zde trapno existovat

 

… skutečně poslední mohykán svobody…

František Listopad, Zde trapno existovat

 

Brouk byl velmi obtížný. Také proto jsem ho měl rád.

František Listopad, Literární noviny

 

Já jsem ho znala jako strašně laskavýho, hodnýho a divokýho člověka…

Eva Jiránková, Český rozhlas 3-Vltava

 

Figura neobyčejně barvitá.

Vladimír Neff, Večery u krbu

 

Broukovy knihy přesahují banální povídání o erotice, sexu a psychoanalýze.

Michal Černoušek, Respekt

 

Jak temný, podivný květ české meziválečné avantgardy je Bohuslav Brouk!

Petr Pokorný, Analogon

 

V době hroutícího se kapitalismu nabývají Broukovy texty opět na aktuálnosti…

Iveta Šedová, Kulturní noviny

 

… žiji v názoru, že Bohuslav Brouk si sochu vedle Karla Hynka zaslouží! Postavíme ji?

Milan Rokytka, Parlamentnilisty.cz

 

Měla by to být ne povinná četba pro odrostlejší nezletilé dítky (tu neberou), ale četba vřele doporučená někým, kdo má jejich důvěru.

Jan Šebestík, e-mail

 

Velký a citlivý myslitel.

Jiří Schmidt, e-mail

 

Brouka lze obdivovat za absolutní a definitivní pokus rozleptat… svět soudobých hodnot a norem.

Jakub Chrobák, Tvar

 

William Faulkner psal v několikastránkových větách (viz Růže pro Emilii), Bohuslav Brouk v několikastránkových aforizmech, nikoli nenáročných, ale o to pravdivějších paradoxem (viz doslov k textu Jindřicha Štyrského Emilie přichází ke mně ve snu). On by uměl zredukovat svůj text na aforizující báseň o dvou verších, ale byla by to škoda. Naštěstí ponechává celý text jako báseň v próze, jako notově rozepsaný aforizmus.

Eugen Brikcius, ?

 

Brouk vždy provokoval človíčky přízemních, černobílých, předsudečných názorů. V tom je aktuální jeho zřejmé poselství i dnes. Někdo to chápe, někdo ne, někdo to chápat ani nechce.

Laďa Klíma, http://deliandiver.org

 

Vůbec tenhleten Brouk!

František X. Šalda, Šaldův zápisník

No comments yet»

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: