Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Archiv Rybák

Vzpomínka Josefa Rybáka

[…] Ach, kde jsou ty šťastné dny, uprchlé do nenávratna! Ta vzrušující atmosféra premiér! To napjaté očekávání každé nové hry u E. F. Buriana nebo v Osvobozeném divadle! S čím přijde zas Ježek? Co si nového vymyslí Emil Burian? A což pokud jde o knihy? Co to bude, ten nový Vančura? Kdy vyjde ten nový ohlašovaný Nezval? Co připravuje Biebl?

A co s tím surrealismem, který plete hlavy tolika chytrým lidem? Má to být vážné, nebo zas nějaká švanda? Vítězslav Nezval, Karel Teige, Štyrský a Toyen, Bohuslav Brouk, Josef Kunštát a Katy King. Čím dál líp. To prý je nějaká od cirkusu. To by nevadilo. Všecky krásy světa. Freudismus a broukovina. Ale co mají spolu Breton a Trockij?

Jak se Fučíkovi ulevilo, když pro politické rozpory a koketování s trockismem Nezval se dohřál a rozpustil surrealistickou skupinu. Nezvalovo prohlášení, které způsobilo rozruch, přinesly první Fučíkovy časopisy: Rudé právo a Tvorba.

To všecko už dávno není pravda. Okupace Rakouska vyvolává nedobré představy. A život jako by se zmenšil, schoulil do sebe, skryl se před tolikerou špínou, před sprosťáctvím bulvární žurnalistiky, která se vyrojila z nečistých stok. […]

Úryvek z druhého, přepracovaného vydání knihy Josefa Rybáka (1904–1992) Vyprávění o Juliu Fučíkovi (Praha: Československý spisovatel, 1983, s. 95); další Rybákovu vzpomínku najdete zde.

Rybák Josef - Vyprávění o Juliu Fučíkovi (1983)

Josef Rybák: Vyprávění o Juliu Fučíkovi (1983), obálka

Josef Rybák (1904-1992)

Josef Rybák (1904-1992), nedatováno

Josef Rybák o Broukovi

V té době [= v letech po II. sv. válce – pozn. V. A. D.] i překladatelský trh se pokouší dohonit co zameškal. Překládá se dekadentní a buržoasní literatura Západu. A se svou publicistickou činností se stěhuje na Slovensko Kalandra a výlupek buržoasní dekadence, sexuální zvrhlík Bohuslav Brouk.1

Úryvek z článku Josefa Rybáka O Davu a davistech (Nový život: Měsíčník pro soudobou literaturu a kritiku, 1951, r. 3, č. 4, s. 579).

Josef Rybák (1904-1992)

Poznámky


1 Na jaře 1947 se Broukova vystoupení (spolu s články) stala vysoce nepohodlnými i pro funkcionáře národních socialistů a Brouk byl od května 1947 do února 1948 nucen tisknout své příspěvky v bratislavském časopise Nové prúdy v našom súčasnom živote.