Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Archiv Telerovský

Roman Telerovský: „Psychoanalysa“ Bohuslava Brouka

Z představitelů české meziválečné umělecké avantgardy se s psychoanalytickou teorií pokusil systematičtěji vyrovnat Bohuslav Brouk. Světonázorové zázemí marxistické levice, z něhož vychází, dává jeho příspěvkům specifický ideový a kritický ráz. To je patrné zejména ve snahách o propojování oblastí marxismu a psychoanalýzy, které jsou ve třicátých letech alfou a omegou nejen úsilí B. Brouka. V různých obměnách je lze nalézt i u některých dalších surrealistů, v širším rámci pak u marxisticky orientovaných filosofů a sociologů, kteří patřili k představitelům tzv. frankfurtské školy nebo byli alespoň jejími myšlenkami inspirováni. Mám na mysli zejména autory jako jsou Th. Adorno, H. Marcuse, E. Fromm anebo mimo frankfurtskou školu stojící psychoanalytik W. Reich, ale patří k nim samozřejmě mnozí další. […]

Celý text „Psychoanalysa“ Bohuslava Brouka najdete zde; jedná se o podkapitolu z diplomové práce psychologa, básníka, výtvarníka a člena Skupiny českých a slovenských surrealistů Romana Telerovského Psychoanalýza v surrealismu: K surrealismu a psychoanalýze principu imaginace Zbyňka Havlíčka (Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1998, s. 59-68).

Roman Telerovský

Roman Telerovský (1972), nedatováno

Reklamy