Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Archiv Listopad, 2014

O Broukovi v Historické sociologii

[…] Dalším původně nepřípustným tázáním typu „co by kdyby“ může být úvaha „bez koho nebo čeho“ se lze obejít, a to hlavně v dnešní době, jež se přímo přelomově informačně a distribučně změnila. […]

V tomto kontextu se nabízí připomenout dnes znovu objevovaného spisovatele psychoanalytického ražení Bohuslava Brouka (1912–1978), jehož kniha Lidé a věci z roku 1947 vytváří dobré východisko pro úvahy o artefaktech pohybujících se mezi „hodnotou a odpadem“, popřípadě pro analýzu braku nejen literárního. Ve své publikaci se Brouk zabývá tzv. chrematofilií, přičemž neváhá uvažovat o tzv. krámech a vůbec krámovitosti. V této souvislosti lze také hovořit o lidské kumulativní pošetilosti a fetišistických sklonech. Exulant Bohuslav Brouk, jenž zemřel roku 1978 osamocený a zapomenutý na předměstí Londýna, se v posledních dvou desetiletích opět těší vydavatelské pozornosti. Připomeňme jen jeho Životní sloh (Brno: Barrister & Principal 2010) s úvodní studií estetičky Heleny Jarošové. Právě „konceptu životního slohu“ se věnoval spolu s proslulými architekty Karlem Honzíkem a Ladislavem Žákem. Další provokativní díla tohoto reprezentanta české avantgardy a bohémy se prodávají rovněž v antikvariátech, ale již za aukční ceny. V osmdesátých letech 20. století byla Broukova Jazyková komika (Praha: Václav Petr 1941) v pražském antikvariátu „Na můstku“ k mání za desetikorunu, dnes se její cena pohybuje v řádu jednoho nebo dvou tisíců českých korun. Hodí se dodat, že právě Broukova publikace o jazykové komice představuje vhodný příspěvek ke studiu jednoho ze specifických modů každodenní komunikace. Celkově řečeno, přinejmenším některé knihy nekompromisního Bohuslava Brouka lze úspěšně přisunout k oblasti každodennosti, a to nejen z perspektivy historických sociálních věd. Každopádně by bez něho a jemu podobných autorů bylo bádání v tomto směru neúplné a ztrácelo by potřebný švih. […]

Úryvek z editorialu Bohuslava Šalandy (Historická sociologie, 2014, č. 1, s. 5-6).

 

Historická sociologie 1-2014 (obálka)

Historická sociologie (2014, č. 1), obálka