Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Dokumenty

Brouk Bohuslav (1912-1978) - zápis v matrice

Záznam v matrice o narození Bohuslava Josefa Brouka (19. listopadu 1912, křest 24. listopadu 1912).

První strana maturitního vysvědčení, gymnázium v Klatovech (4. června 1932)

První strana maturitního vysvědčení, gymnázium v Klatovech (4. června 1932)

Druhá strana maturitního vysvědčení, gymnázium v Klatovech (4. června 1932)

Druhá strana maturitního vysvědčení, gymnázium v Klatovech (4. června 1932)

Pohlednice od Toyen, 1934

Pohlednice od Toyen, 1934

Toyen: Larva I (1934), obraz použit jako předloha obálky Broukova eseje Poslední dnové etiky (1937)

Toyen: Larva I (1934), obraz použit jako předloha obálky Broukova eseje Poslední dnové etiky (1937)

Leták Surrealismus v ČSR (1934) - podpisy

Podpisy na letáku Surrealismus v ČSR (21. III. 1934, nákladem Bohuslava Brouka)

Plakát (přednášky André Bretona a Paula Eluarda, 1935)

Plakát k přednáškám André Bretona a Paula Eluarda (1935), B. Brouk na druhé fotografii zprava

Věnování André Bretonovi z knihy Autosexualismus a psycherotismus (1935), 9. dubna 1935

Věnování André Bretonovi z Broukovy knihy Autosexualismus a psycherotismus (1935), 9. dubna 1935

Dedikace A. Bretona B. Broukovi - Spojité nádoby

Věnování André Bretona B. Broukovi v Bretonově knize Spojité nádoby (1934), 9. dubna 1935

Věnování neznámého Miroslava neznámé Marcele-Afrodítě v Broukově knize Autosexualismus a psycherotismus (1935), 17. prosince 1984

Věnování neznámého Miroslava neznámé Marcele-Afrodítě v Broukově knize Autosexualismus a psycherotismus (1935), 17. prosince 1984

Protokol o revizi v nakl. Alois Srdce, 4. května 1936 - konfiskace knihy O smrti, lásce a žárlivosti (1936)

Protokol o revizi v nakl. Alois Srdce, 4. května 1936 – konfiskace knihy O smrti, lásce a žárlivosti (1936)

První strana nálezu krajského soudu v Písku, 6. května 1936 týkající se knihy O smrti, lásce a žárlivosti (1936)

První strana nálezu krajského soudu v Písku týkající se knihy O smrti, lásce a žárlivosti (1936), 6. května 1936

Druhá strana nálezu krajského soudu v Písku, 6. května 1936 týkající se knihy O smrti, lásce a žárlivosti (1936)

Druhá strana nálezu krajského soudu v Písku týkající se knihy O smrti, lásce a žárlivosti (1936), 6. května 1936

Oznámení o konfiskaci knihy O smrti, lásce a žárlivosti (1936) uveřejněné v Úředním listu RČS, 9. května 1936

Oznámení o konfiskaci knihy O smrti, lásce a žárlivosti (1936) uveřejněné v Úředním listu RČS, 9. května 1936

První strana soudního usnesení Krajského soudu trestního v Praze ve věci žaloby Karla Janského, 12. června 1936

První strana soudního usnesení Krajského soudu trestního v Praze ve věci žaloby Karla Janského, 12. června 1936

Karikatura Františka Bidla, Literární noviny, 17. července 1936

Karikatura Františka Bidla, magazin dp, září 1936

Karikatura Františka Bidla, magazin dp, září 1936

Titulní strana vývodního návrhu v soudním sporu s Karlem Janským, prosinec 1936

Titulní strana vývodního návrhu v soudním sporu s Karlem Janským, prosinec 1936

P. F., kresba Toyen, 1936

P. F., kresba Toyen, 1936

Druhá strana posudku Otakara Matouška dizertace Patologie životní zdatnosti, 25. května 1937

Protokol o doktorských zkouškách (1937)

Protokol o doktorských zkouškách, 1937

Pozvánka, promoce 8. října 1937

Pozvánka, promoce 8. října 1937

Poděkování k promoci, říjen 1937

Poděkování k promoci, říjen 1937

Matrika doktorů UK X (1937-1939), s. 4534

Matrika doktorů Univerzity Karlovy, sv. X, 1937-1939, s. 4534

Rub pohledu Karlovi Teigemu, 20. února 1938

Rub pohledu Karlovi Teigemu, 20. února 1938

Líc pohledu Karlovi Teigemu, 20. února 1938

Líc pohledu Karlovi Teigemu, 20. února 1938

Hlavička zápisu ze schůze Skupiny surrealistů ČSR (14. března 1938)

Dopis André Bretonovi (17. 3. 1938, str. 8)

Str. 8 dopisu B. Brouka, K. Biebla, J. Štyrského, K. Teiga a Toyen André Bretonovi (17. března 1938)

Dopis André Bretonovi (23. 3. 1938, str. 5)

Str. 5 dopisu K. Teiga, Toyen, B. Brouka, J. Honzla, J. Štyrského a K. Biebla André Bretonovi (23. března 1938)

ignatury (dopis A. Bretonovi, 23. 3. 1938)

Detail signatur K. Teiga, Toyen, B. Brouka, J. Honzla, J. Štyrského a K. Biebla (dopis A. Bretonovi, 23. 3. 1938, str. 5)

Manifest Protestujeme!, Proletářské noviny, 15. dubna 1938, r. I, č. 1, s. 1

Manifest Protestujeme!, Proletářské noviny, 15. dubna 1938, r. I, č. 1, s. 1

Toyen - Jednadvacet

Toyen: Jednadvacet (17. 12. 1938, tiráž svatebního daru B. Brouka bratru Jaroslavovi)

Stoupa života (1938, tiráž s věnováním Konstantinu Bieblovi)

Vnitřní strany členského průkazu Svazu lyžařů, 1939

Vnitřní strany členského průkazu Svazu lyžařů, 1939

Vnější strany členského průkazu Svazu lyžařů, 1939

Vnější strany členského průkazu Svazu lyžařů, 1939

Věnování Konstantina Biebla (sb. Zrcadlo noci, 1939)

Věnování Konstantina Biebla (sb. Zrcadlo noci, 1939)

Parte Josefy Broukové (Národní listy, 24. 12. 1939)

Poděkování rodiny po pohřbu Josefy Broukové (Národní listy, 31. 12. 1939)

Dopis Josefu Trägerovi, 25. února 1941

Dopis Josefu Trägerovi, 25. února 1941

Věnování z publikace Juana Breá Poemas de entonces (La Habana, 1942)

Věnování z publikace Juana Breá Poemas de entonces (La Habana, 1942/1943?)

Vnitřní strany legitimace Syndikátu českých spisovatelů a hudebních skladatelů, 1943

Vnitřní strany legitimace Syndikátu českých spisovatelů a hudebních skladatelů, 1943

Vnější strany legitimace Syndikátu českých spisovatelů a hudebních skladatelů, 1943

Vnější strany legitimace Syndikátu českých spisovatelů a hudebních skladatelů, 1943

Kondolence pozůstalým po Josefovi Horovi, 25. června 1945

Kondolence pozůstalým po Josefovi Horovi, 25. června 1945

Osvědčení o odboji během II. světové války, 1. srpna 1945

Osvědčení o odboji během II. světové války, 1. srpna 1945

Z úvodu přípravného materiálu k založení klubu pro studium spotřeby Necessismus (1946)

Z úvodu přípravného materiálu k založení klubu pro studium spotřeby Necessismus (1946), jehož spoluzakladatelem měl být i Brouk, autor textu Karel Honzík

První strana dopisu architektovi Karlovi Honzíkovi (15. září 1946)

První strana dopisu architektovi Karlovi Honzíkovi (15. září 1946)

Protokol o doktorských zkouškách (1946)

Protokol o doktorských zkouškách (1946)

Nakladatelský prospekt k Broukově publikaci Lidé a věci (1947), líc

Prospekt nakl. Václav Petr k Broukově publikaci Lidé a věci (1947), líc

Nakladatelský prospekt k Broukově publikaci Lidé a věci (1947), rub

Prospekt nakl. Václav Petr k Broukově publikaci Lidé a věci (1947), rub

Průkaz trvalého pobytu, Paříž 1949

Část vnitřní strany průkazu trvalého pobytu, Paříž 1949

Dopis Hubertu Ripkovi (25. července 1949)

Dopis Hubertu Ripkovi (25. července 1949)

Autograf (dopis Hubertu Ripkovi, 1950)

Autograf (dopis Hubertu Ripkovi, 1950)

Dopis Pavla Tigrida (8. ledna 1951)

Dopis Pavla Tigrida (8. ledna 1951)

První strana žádosti na International Refugee Organization (IRO), 1951

První strana žádosti na International Refugee Organization (IRO), 1951

Emigrantská karta, Austrálie (2. dubna 1951)

Emigrantská karta, Austrálie (2. dubna 1951)

První strana dopisu Františka Listopada (27. května 1951)

První strana dopisu Jiřího Synka (= Františka Listopada) (27. května 1951)

Třetí strana článku Moje členství v KSČ (vznik pravděpodobně na přelomu l. 1951-1952)

Třetí strana článku Moje členství v KSČ (vznik pravděpodobně na přelomu l. 1951-1952)

První strana dopisu Hubertu Ripkovi (10. února 1952)

První strana dopisu Hubertu Ripkovi (10. února 1952)

Dopis Iva Moravčíka (2. prosince 1952)

Dopis Iva Moravčíka (2. prosince 1952)

Potvrzení Rady svobodného Československa (12. května 1953)

Potvrzení Rady svobodného Československa (12. května 1953)

Vyhlášení pátrání, Agenturně pátrací svazek, Ministerstvo vnitra ČSR (18. května 1955)

Vyhlášení pátrání, Agenturně pátrací svazek, Ministerstvo vnitra ČSR (18. května 1955)

Certificate of Service, Commonwealth Serum Laboratories (1. října 1958)

Certificate of Service, Commonwealth Serum Laboratories (1. října 1958)

Str. 16 rukopisu O šalbě svobody a filosofie: Pojem svobody v dějinách lidského myšlení a jeho patřičný význam (1954-1958)

Str. 16 rukopisu O šalbě svobody a filosofie: Pojem svobody v dějinách lidského myšlení a jeho patřičný význam (1954-1958)

Rub str. 449 rukopisu O šalbě svobody a filosofie: Pojem svobody v dějinách lidského myšlení a jeho patřičný význam (1954-1958)

Rub str. 449 rukopisu O šalbě svobody a filosofie: Pojem svobody v dějinách lidského myšlení a jeho patřičný význam (1954-1958)

Dopis lingvisty Romana Jakobsona, 1958

Dopis lingvisty Romana Jakobsona, 1958

Dopis Jaroslava Stránského (únor 1959)

Dopis Jaroslava Stránského (1959)

Dopis Zdeňkovi Hrubanovi, 18. září 1970

Dopis Zdeňkovi Hrubanovi (18. září 1970)

Rozhodnutí o udělení důchodu (9. prosince 1977)

Rozhodnutí o udělení důchodu (9. prosince 1977)

Rozhodnutí o archivaci Agenturně pátracího svazku natrvalo, XIII. správa SNB (1978)

Rozhodnutí o trvalé archivaci Agenturně pátracího svazku, XIII. správa SNB (1978)

Guma Gumárum (program, Divadlo Husa na Provázku, 2001)

Kresba Dana Černého (otištěno v publikaci Jaroslava Balvína Mácha. Deníky: Turistický průvodce, 2010)

No comments yet»

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: