Bohuslav Brouk

Zde trapno existovat

Publikace

Knižní bibliografie Bohuslava Brouka

(celá řada publikací je v naskenované podobě k dispozici ke stažení)

Psychoanalysa. Obálka a typografická úprava Jindřich Štyrský. Praha: Alois Srdce, 1932.

Almanach Kmene: Rok 1932/33. Ed. František Halas. Praha: Klub moderních nakladatelů Kmen, 1932, s. 87-90 (obsahuje příspěvek U. S. S. R.).

ŠTYRSKÝ, Jindřich, Emilie přichází ke mně ve snu. Praha:  Edice 69 [= vl. nákl], 1933, autor doslovu (2. vyd. – reprint – Praha: Torst, 2001; přetištěno in Lidská duše a sex, viz níže); angl. [Postface] in ŠTYRSKÝ, Jindřich. Emilie Comes to Me in a Dream. Přel. Helena Sedláčková Gibbs. New York: Ubu Gallery, 1997, s. 30-34; angl. [Postface] in NEZVAL, Vítězslav – ŠTYRSKÝ, Jindřich. Edition 69. Přel. Jed Slast. Prague: Twisted Spoon Press, 2004, s. 109-119; něm. Nachwort in ŠTYRSKÝ, Jindřich. Emilie kommt im Traum zu mir und andere erotische Prosa. Eds. a přel. Josef Vojvodík, Dominique Fliegler a André Schönherr. Frankfurt am Main: Neue Kritik, 1994, s. 73-84; pol. zkrácená verze Posłowie do Emilia przychodzi do mnie we śnie Jindřicha Štyrskiego: Fragment. RitaBaum, lato 2012, nr. 24, s. 125-128 (přel. Agata Firlej; doprovodný text Onanizm jako światopogdląd: O czeskiej rewolucji seksualnej spod znaku Bohuslava Brouka); zkrácená verze byla rovněž otištěna v polském překladu Joanny Derdowske pod názvem Fragmenty posłowia do prozy Jindřicha Štyrskiego v časopise red, maj 2007, nr. 1 (2), s. 25–26.

Psychoanalytická sexuologie. Obálka a typografická úprava Jindřich Štyrský. Praha: [Alois Srdce], 1933, přetištěno in Lidská duše a sex, viz níže.

Autosexualismus a psycherotismus. Svazek I. Autosexualismus. Obálka a typografická úprava Karel Teige. Praha: Edice surrealismu, 1935; 1. část (do s. 89) a 2. část (od s. 90).

Máchův kult in Ani labuť ani Lůna: Sborník k stému výročí smrti Karla Hynka Máchy. Ed. Vítězslav Nezval. Obálka Jindřich Štyrský. Praha: Otto Jirsák, 1936, s. 77-81 (2. vyd. – reprint – Praha: Concordia a Společnost Karla Teiga, 1995, .pdf verze); přetištěno in VAŠÁK, Pavel. Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy. Praha: Akropolis, 2007, s. 102-106 a in Soukromé tisky, viz níže; pod názvem Máchův kult aneb Šosácké pojetí našich velikánů in Dějiny a současnost, 2010, r. XXXII, č. 8, s. 38-40, .pdf verze); přetištěno in KŘIVÁNEK, Vladimír a kol. Karel Hynek Mácha a jeho dědicové. Praha: Obec spisovatelů a Svoboda Servis, 2010, s. 165-167; příspěvek ve formátech: .epub, .lit a .mobi (vhodné i pro Amazon Kindle); angl. The Mácha Cult. Přel. Jed Slast. The Twisted Spoon Press blog, 24 January 2013.

O smrti, lásce a žárlivosti: Pendant k sociologickým studiím o tak zvané sebevraždě. Obálka a typografická úprava Karel Teige. Praha: Alois Srdce, 1936, konfiskováno, ([2. vyd.] pod názvem O pošetilosti života i smrti. Ed. Viktor A. Debnár. Praha: Volvox Globator, 2009).

Bilance psychoanalysy k 31. prosinci 1936. Obálka a typografická úprava Jindřich Štyrský. [Praha]: vl. nákl., [1936] (přetištěno in Jarmark umění, prosinec 1992, č. 5, s. 4–6 a in Autosexualismus a psychoerotismus a Soukromé tisky, obé viz níže).

Patologie životní zdatnosti. Obálka, typografická úprava a vazba Jindřich Štyrský. Praha: Alois Srdce, 1937 (původně disertační práce Inteligence, talent, genialita a metody jejich výzkumu obhájená v r. 1937 na Přírodovědecké fakultě UK); 1. část (do s. 109) a 2. část (od s. 110).

Poslední dnové etiky. Obálka a typografická úprava Toyen. Praha: vl. nákl., 1937, přetištěno in Autosexualismus a psychoerotismus a Soukromé tisky, obé viz níže.

Manželství – Sanatorium pro méněcenné. Obálka a typografická úprava Toyen. [Praha]: vl. nákl., [1937]; e-kniha ve formátech: .epub, .lit a .mobi (vhodné i pro Amazon Kindle), přetištěno in Autosexualismus a psychoerotismus a Soukromé tisky, obé viz níže.

TOYEN. Jednadvacet. Soubor 21 originálních kolorovaných kreseb. Vydal [v Praze] v jediném výtisku pro Jaroslava Brouka [jako svatební dar] v upomínku na 17. prosinec 1938 jeho bratr Bohuslav (2. vyd. – reprint – Praha: Torst, 2002, s doslovem Karla Srpa Slabikář pro novomanžele, 3. vyd. 2017, tamtéž).

O funkcích práce a osobitosti: Psychologický portret lidstva a Tři roentgenogramy. Obálka a typografická úprava Karel Teige. Praha: vl. nákl., 1938 ([2. vyd.] Obálka a typografická úprava Karel Teige. Praha: Edice surrealismu, 1939; [3. vyd.] Obálka Ondřej Pazdera.  Ed. Viktor A. Debnár. Praha: Volvox Globator, 2009).

Stoupa života. Obálka Toyen. [Praha]: vl. nákl., [1938]; e-kniha ve formátech: .epub, .lit a .mobi (vhodné i pro Amazon Kindle), přetištěno in Autosexualismus a psychoerotismus a Soukromé tisky, obé viz níže; pod názvem Sport – stoupa života vysíláno v rámci pořadů Český Sigmund Freud (Český rozhlas 3-Vltava, 31. prosince 2002), Psáno kurzívou (Český rozhlas 3-Vltava, 19. února 2008) a Esej (Český rozhlas 3-Vltava, 2. ledna 2021).

Strach z oddechu: Úvaha o negativním smyslu lidské aktivity. Obálka ?. [Praha]: vl. nákl., [1939] (přetištěno in Tvar, 3. září 1992, r. 3, č. 36, s. 6); e-kniha ve formátech: .epub, .lit a .mobi (vhodné i pro Amazon Kindle), přetištěno in Autosexualismus a psychoerotismus a Soukromé tisky, obé viz níže; ukázka s vynechanými pasážemi vysílána v rámci pořadu Zelný rynk (Český rozhlas Brno, 26. ledna 2008); rozsáhlý úryvek je součástí glosy: Horst. Motákovi i všem ostatním. Ilegální demokracie [samizdat], 7. 12. 1992, r. 4, č. 65, s. 3–4.

Bludnost jedné představy. Obálka Karel Černý. [Praha]: vl. nákl., [1940]; e-kniha ve formátech: .epub, .lit a .mobi (vhodné i pro Amazon Kindle), přetištěno in Autosexualismus a psychoerotismus a Soukromé tisky, obé viz níže.

Jazyková komika: Estetická studie. Obálka Karel Černý. Praha: Václav Petr, 1941 (obhájena jako disertační práce na Filosofické fakultě UK v r. 1946).

Závažnost obecného vzdělání. Obálka a úprava Jaroslav Šváb. Praha: Václav Petr, 1946 (značná část eseje přetištěna in Babylon, 9. března 2009, r. XVIII, č. 6, s. IV–V); e-kniha ve formátech: .epub, .lit a .mobi (vhodné i pro Amazon Kindle).

Racionalisace spotřeby: Základní problémy projektování. Obálka ?. Praha: Architektura ČSR, 1946.

Dnes a zítra. Rkp., plánované vydání v l. 1946–1947 (nakl. Aventinum) nebylo realizováno; rukopis dosud nenalezen.

O kráse přírody a smutcích neděle. Rkp., plánované vydání v r. 1947 nebylo realizováno; rukopis dosud nenalezen.

Střetnutí: Sovětské malířství a současné umění. Ed. O[takar] Mrkvička. Praha: Vladimír Žikeš, 1947 (obsahuje přetištěný článek K odezvě výstavy sovětského umění, Dnešek, 1. května 1947, r. II, č. 5, s. 72–73).

Lidé a věci. Obálka, kresby a úprava Václav Bláha. Praha: Václav Petr, 1947 (ukázky přetištěny in Analogon, 2008, r. [20], č. 54, s. I–XII; hojné citace obsahuje příspěvek pp [= PAVLOVSKÝ, Petr]. Filipika proti sportu. Acta incognitorum [samizdat], červen 1978, r. 3, č. 10, s. 804–809).

Dopisy z exilu příštím milenkám. Paris: Edice Fluctuat nec mergitur [= vl. nákl.], 1949 (pod pseudonymem Jan Vlasák, rozmnoženo cyklostylem; přetištěno in Zde trapno existovat a Soukromé tisky, obé viz níže).

O šalbě svobody a filosofie: Pojem svobody v dějinách lidského myšlení a jeho patřičný význam. Rkp., Melbourne-Londýn 1954-1958 („zhuštená“ verze spisu byla poprvé publikována pod titulem Problém svobody v lidské kultuře in Svědectví, 1960, r. III, č. 12, s. 300–323, v mírně upravené podobě přetištěna in Zde trapno existovat, viz níže); ukázka pod názvem Co je svoboda? byla vysílána na stanici Český rozhlas 3-Vltava, 22. září 2008).

O svobodě a demokracii: Úvahy z cesty do Austrálie. [Londýn: vl. nákl., 1960] (pravděpodobně rozmnoženo cyklostylem; otištěno pod nepřesným názvem Svobodě a demokracii s uvedeným podtitulem v Analogonu, 2001, r. [12], č. 31–32, s. 49–52, přetištěno in Zde trapno existovat a Soukromé tisky, obé viz níže).

Ohlasy básní českých. [Londýn: vl. nákl., 196-] (pravděpodobně rozmnoženo cyklostylem; přetištěno in Zde trapno existovat /viz níže/, báseň Smuteční hrana byla publikována na blogu Michala Jareše).

Dvacet let svobody: 1945–1965. [Londýn: vl. nákl., 1964, sic!] (pravděpodobně rozmnoženo cyklostylem; přetištěno in Zde trapno existovat, viz níže).

Plants Consumed by Man. Obálka ?, fotografie H. C. D. de Wit. Ilustrace autor. London – New York – San Francisco: Academic Press, 1975; 1. část (do s. 109), 2. část (s. 110-187), 3. část (s. 188-289), 4. část (s. 290-385), 5. část (s. 386-479).

Lidská duše a sex. Obálka s použitím koláže Karla Teiga Vladimír Nárožník. Praha: Odeon, 1992 (obsahuje: Psychoanalytická sexuologie a Doslov k próze Jindřicha Štyrského Emilie přichází ke mně ve snu); krátká ukázka pod názvem Sado-maso (Neon, 2000, r. 1, č. 1, s. 11).

Autosexualismus a psychoerotismus. Obálka s použitím koláže Karla Teiga Vladimír Nárožník. Praha: Odeon, 1992 (obsahuje: Autosexualismus a psychoerotismus /1. část do s. 89, 2. část od s. 90/, Bilance psychoanalysy k 31. prosinci 1936, Poslední dnové etiky, Manželství – Sanatorium pro méněcenné, Stoupa života, Strach z oddechu: Úvaha o negativním smyslu lidské aktivity a Bludnost jedné představy).

Antologie textů s kulturně politickou tématikou k období 1945–1948. II. díl. [Ed.] Jiří Staněk. Plzeň: Západočeská univerzita, 1997 (obsahuje přetištěný článek K odezvě výstavy sovětského umění, Dnešek, 1. května 1947, r. II, č. 5, s. 72–73).

Na ztracené vartě Západu: Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945–1948. Ed. Milan Drápala. Praha: Prostor, 2000 (obsahuje rozsáhlý výběr článků z let 1945-1948).

Zde trapno existovat. Obálka s použitím fotografie Miloše Klemsy Dora Freiburgová. Ed. Viktor A. Debnár. Brno: Host, 2008 (obsahuje texty a korespondenci z exilových let 1948-1978); ukázky byly vysílány v rámci pořadu Zelný rynk (Český rozhlas Brno, 26. ledna 2008), Apetýt plus (Český rozhlas Brno, 23. února 2008) a Portréty (Bohuslav Brouk – surrealista v emigraci, Český rozhlas 6, 22. června 2008).

Kniha o čuráku. Ed. Nela D. Astonová. Praha: Dybbuk, 2009 (obsahuje krátký úryvek z knihy Autosexualismus a psychoerotismus. Praha: Odeon, 1992).

Životní sloh. Ed. Viktor A. Debnár. Obálka Bohdan Lukáš. Brno: Barrister & Principal, 2010 – publikace obsahuje první část studie Životní sloh (Co je životní sloh?), druhá část (Výzkum a tvorba lidového životního slohu) je k dispozici ke stažení zde.

O šalbě svobody a filosofie. Ed. Viktor A. Debnár. Obálka Viktor A. Debnár. Praha: Volvox Globator, 2011 (obsahuje tři závěrečné kapitoly Nové poslání filosofie, Svoboda jako sociální fakt a Plánování svobody rozsáhlé studie O šalbě svobody a filosofie: Pojem svobody v dějinách lidského myšlení a jeho patřičný význam /Melbourne a Londýn, 1954–1958/, doplněné o studii Problém svobody v lidské kultuře, uveřejnou v revui Svědectví v r. 1960).

Prdel! Ed. Nela D. Astonová. Praha: Dybbuk, 2011 (obsahuje dva krátké úryvky z knih Autosexualismus a psycherotismus a Psychoanalytická psychologie).

Soukromé tisky. Ed. Viktor A. Debnár. Obálka Viktor A. Debnár. Praha: Ivan a Vladimír Broukovi, leden 2013; soukromý tisk k 100. výročí autorova narození a k 35. výročí autorova úmrtí v nákladu 200 ks (obsahuje eseje Onanie jakožto světový názor, Doslov: Emilie přichází ke mně ve snu (Jindřich Štyrský), Máchův kult, Bilance psychoanalysy k 31. prosinci 1936, Poslední dnové etiky, Manželství: Sanatorium pro méněcenné, Židovství – dílo árijcůStoupa života, Strach z oddechu: Úvaha o negativním smyslu lidské aktivity, Bludnost jedné představy, Dopisy z exilu příštím milenkám a O svobodě a demokracii: Úvahy z cesty do Austrálie).

Na obranu individualismu: Publicistika z let 1930–1960. Ed. Viktor A. Debnár. Praha: Academia, 2014; obsahuje studie Bruna Solaříka Podivný případ doktora Jekylla a pana Brouka, Vladimíra Papouška „Život nejde odkládat, a zvláště nikoliv pro nějakou doktrínu!“: Umění, kultura a Bohuslav Brouk, Milana Drápaly Individualista s kolektivistickými ideály a Viktora A. Debnára Ani labuť, ani brouk.

Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970. Eds. Lada Hubatová Vacková, Martina Pachmanová a Pavla Pečinková. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2014 (obsahuje část 9. kapitoly z knihy Lidé a věci).

O lidském jednání. Ed. Viktor A. Debnár. Obálka Viktor A. Debnár. Praha: Ivan a Vladimír Broukovi, v přípravě; obsahuje první kapitolu rozsáhlé studie O šalbě svobody a filosofie: Pojem svobody v dějinách lidského myšlení a jeho patřičný význam (Melbourne a Londýn, 1954–1958).

Vypsáno. Vybral a uspořádal Viktor A. Debnár. Obálka Viktor A. Debnár. Praha: Ivan a Vladimír Broukovi, v přípravě; výpisky z autorova díla (oddíly: Publikace, Periodika a Korespondence).

No comments yet»

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: